Vi trenger flere ledere

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Bamble kommune søker etter virksomhetsleder for Miljøarbeidertjenesten, og ny avdelingsleder. Er det DEG vi søker etter?

FARGERIKT (bildet øverst): Nustadjordet bofellesskap har lyse og moderne lokaler med fargerike detaljer. (Foto: Camilla Lindgren-Aspaas)

Virksomhetsleder

Vi søker etter en dyktig og engasjert leder som vil bidra til å videreutvikle vårt tjenestetilbud.

Som virksomhetsleder vil du ha ansvaret for Miljøarbeidertjenesten som først og fremst gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og utviklingshemming.

Virksomheten har ansvar for de samlokaliserte boligene Nustadveien og Pedellen, bofellesskapene Nustadjordet og Reidunsvei, samt ambulante tjenester og arbeids- og aktivitetssenteret Nustad gård.

Vår hovedoppgave er å sørge for riktig kompetanse og ressursbruk, slik at vi kan tilby tjenester som bidrar til økt livskvalitet og egenmestring for våre tjenestemottakere.

Virksomheten har 67 årsverk, 95 ansatte og et budsjett på ca. 60 mill.

Er dette noe for deg? Husk å søke innen 15. januar!

Les mer og søk på stillingen som VIRKSOMHETSLEDER i lenken.

 

Nustadjordet bofellesskap (Foto: Camilla Lindgren-Aspaas)

Avdelingsleder

Vi ser etter en avdelingsleder som er positiv og omgjengelig, med både strategiske og operative evner.

Nustadveien- og Pedellen samlokaliserte boliger har hittil vært organisert som separate avdelinger og lokasjoner under hver sin leder. Vår nye avdelingsleder skal lede prosessen med sammenslåing av disse to, og videreutvikle tjenestetilbudet som ett lag.

Som avdelingsleder ved Nustadveien- og Pedellen samlokaliserte boliger skal du ivareta faglig og strategisk ledelse. Du får medansvar for avdelingens økonomi, og personalansvar for ca. 13 årsverk fordelt på 17 ansatte.

Som avdelingsleder inngår du i virksomhetens ledergruppe. Ledergruppen er en viktig bidragsyter i utvikling og omstilling av tjenesteområdet og kommunalområdet Velferd.

Er dette noe for deg? Husk å søke innen 15. januar!

Les mer og søk på stillingen som AVDELINGSLEDER i lenken.

Reidunsvei bofellesskap - administrasjonsbygget (Foto: Magdalena Mianowicz)