Viser frem våre ansatte

Sist oppdatert: 03. juli 2023

KLP skal vise frem ansatte i Bamble kommune for hele Norges befolkning.

VISER FREM BAMBLE: Ansatte fra Bamble blir å se på alles TV-skjermer i sommer. Foto: Magdalena Mianowicz

Tidligere denne måneden var noen av Bamble kommunes ansatte med på en helt spesiell oppgave. De ble nemlig avbildet og filmet, og skal vises frem for hele Norges land.

For aller første gang i fjor lagde KLP, som en Norges største pensjonsselskap, en egen sponsorplakat som viste frem kommuneansatte og andre medlemmer både på TV og på nett.

Valgte Bamble

I år ble Bamble kommune forespurt om vi ønsket å vise frem noen av våre ansatte som til daglig gjør en viktig jobb i kommunen vår. Det ønsket vi selvsagt å gjøre!

Totalt 20 personer stilte opp for å representere Bamble, inkludert Grenland brann og redning, og ambulansetjenesten.

Allerede i neste uke vil du kunne se noen av våre medarbeidere på TV som du kanskje kjenner igjen? Sponsorplakaten vil vises på TV i fire uker i sommer (på TV 2, TV 3 og TVNorge). Får du ikke sett den i sommer, får du en ny mulighet til høsten.

Bamble kommune er stolt over å kunne vise frem noen av våre ansatte!

 

Litt om KLP:
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et gjensidig forsikringsselskap med fem heleide datterselskaper. Det startet som et spleiselag av flere små kommuner, og er i dag Norges største pensjonsselskap. KLP er eid av kommuner, helseforetak og bedrifter med offentlig tjenestepensjon i selskapet.

 

Foto: Camilla Lindgren-Aspaas og Magdalena Mianowicz

Flere bilder ser du her