Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for Samordning av Lokale rus og kriminalitetsforebyggende Tiltak.

SLT-modellen er et hjelpemiddel for å samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Vi jobber i hovedsak mot personer eller grupper i alderen 13-18 år.

I SLT–samarbeidet deltar ungdom og foresatte, kommunale etater, politi og andre aktører. Målet er å få best mulig effekt ut av tiltak, ved at flere instanser støtter og utfyller hverandres arbeid.

Kontaktperson i Bamble kommune
Heidi Herum
Tlf. 93 87 92 75 / E-post

Les også om Natteravnene i Bamble

Sist oppdatert: 09. juni 2022