Influensavaksinering 2021Influensavaksinen er gratis for risikogruppene, dersom du bestiller via vaksinasjonskontoret, tlf 35 96 51 85 (tirsdag og torsdag kl. 10-11).

Tilbudet gjelder så lenge vi har vaksiner.

Du kan også bestille influensavaksine hos fastlegen din. Da tilkommer en egenandel på 50 kroner, hvis ikke du har frikort. 

Har du symptomer på luftveisinfeksjon, akutt sykdom eller er i karantene/isolat, skal du ikke møte opp.

Influensavaksine anbefales for disse risikogruppene:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksin
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  - Kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  - Hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  - Diabetes type 1 og 2
  - Leversvikt eller nyresvikt
  - Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  - Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  - Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  - Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter.

Vaksinering av personer utenom målgruppene

Det er ingen grupper som frarådes å vaksinere seg mot influensa, men personer som ikke tilhører målgruppene for influensavaksinasjon må selv bekoste både vaksine og vaksinering. Disse kan ta vaksinen ved apotekene.

Mer informasjon:

FHI: Influensavaksine på 1-2-3

FHI: Gratis influensavaksine til målgruppene

Sist oppdatert: 11. november 2021