Influensavaksinering 2021

 

På følgende dager og steder tilbyr vi gratis influensavaksinering for innbyggere i ulike risikogrupper.

Det er ingen timebestilling.

Dato Tidspunkt     Sted
21.10.21 1400-1700  Helsestasjon, Rådhuset Langesund
22.10.21 0830-1500 Helsestasjon, Rådhuset Langesund
25.10.21 0830-1200 Herre service- senter
28.10.21 1400-1700 Helsestasjon, Rådhuset Langesund
29.10.21 0830-1500 Helsestasjon, Rådhuset Langesund
05.11.21 0830-1500 Helsestasjon, Rådhuset Langesund

Du får også influensavaksinen hos fastlegen, men da må du bestille time. 

Har du symptomer på luftveisinfeksjon, akutt sykdom eller er i karantene/isolat, skal du ikke møte opp.

Influensavaksinen er gratis for risikogruppene:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksin
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  - Kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  - Hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  - Diabetes type 1 og 2
  - Leversvikt eller nyresvikt
  - Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  - Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  - Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  - Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter.

Vaksinering av personer utenom målgruppene

Det er ingen grupper som frarådes å vaksinere seg mot influensa, men personer som ikke tilhører målgruppene for influensavaksinasjon må selv bekoste både vaksine og vaksinering. Disse kan ta vaksinen ved apotekene.

Mer informasjon:

FHI: Influensavaksine på 1-2-3

FHI: Gratis influensavaksine til målgruppene

Sist oppdatert: 28. september 2021