Jordmortjenesten

Jordmortjenesten

Gravide anbefales å gå til kontroll både hos lege og jordmor. Dette er et tilbud som vil sikre deg best mulig oppfølging og omsorg. Kommunejordmor i Bamble er Kari Ask. Hun treffes daglig på helsestasjonen i Rådhuset tlf. 35 96 51 65 eller 35 96 51 64.

Tilbud fra jordmor

  • Prevensjonsveiledning
  • Graviditetstest
  • Svangerskapskontroll
  • Fødsel- og foreldreforberedende kurs
  • Hjembesøk etter fødsel
  • Etterkontroll
  • Råd og veiledning

På det nye nettstedet til  Helsedirektoratet   finner gravide og helsepersonell kvalitetssikrede råd som de kan stole på.  

Mer om tjenester
Sist oppdatert: 27. november 2014