Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

Personer med nedsatt funksjonsevne som har behov for ledsager på reiser, arrangementer og lignende, kan søke om ledsagerbevis.

Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for personer med

  • Bevegelseshemning
  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Psykisk utviklingshemming
  • Skjult funksjonshemming som f.eks. alvorlige psykiske lidelser, hjerte/lungesykdommer
  • Allergier

Det er ingen lovfestet individuell rett til ledsagerbevis.​

Slik søker du

Fyll ut elekstronisk søknadskjema og legg ved:

  • passfoto
  • vedtak fra kommunal instans eller legeattest som dokumenterer behov for ledsagerbevis

Søknadsskjema PDF

Legeerklæringsskjema PDF

Søknaden sendes til Servicetorget, Bamble kommune, Postboks 80, 3993 Langesund.

Bruk av ledsagerbeviset

En rekke institusjoner og arrangører av, for eksempel, idrettsarrangementer tilbyr gratis adgang eller billett til nedsatt pris til ledsageren, mot at den funksjonshemmede fremviser ledsagerbeviset. Ordningens bruksområde er under stadig utvidelse.

Ledsagerbeviset eies av den funksjonshemmede, som selv velger hvem som skal være ledsager fra gang til gang. Kortet er gratis.

Sist oppdatert: 20. juni 2023