Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern i Grenland

Miljørettet helsevern i Grenland er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien. Avdelingen arbeider for å fremme helse og forebygge sykdom og skade.

Arbeidet med miljørettet helsevern er omfattende og tverrfaglig og utgjør en sentral del innen folkehelsearbeidet.

Arbeidsområdet omfatter: oppgaver i forhold til oversikt, rådgivning og medvirkning kontroll- og tilsynsoppgaver.

Mer om miljørettet helsevern i Grenland

Sist oppdatert: 11. mars 2022