Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Hvem kan søke

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet fordi vedkommende har problemer med å gå.

Søknadskjema og legeskjema finnes i neste avsnitt på denne siden, og kan også fåes ved henvendelse til servicetorget, Bamble kommune. Telefon: 35 96 50 00

Tilbudet om parkeringstillatelser er i første rekke beregnet for forflytningshemmede bilførere, men kan i noen tilfeller også gjelde for forflytningshemmede passasjerer.

Parkeringstillatelse innvilges først og fremst til deg som har problemer med å finne parkeringsplass ved bolig eller arbeid og/eller annen aktivitet, fordi du ikke kan gå eller har store vansker med å bevege deg.

Hvordan søke eller fornye parkeringstillatelse 

Har du behov for fornyelse eller søke parkeringstillatelse for forflytningshemmede,  ber vi om at du fyller ut elektronisk Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede og vedlegger legeerklæringsskjema (pdf)

Du kan også fylle ut søknaden manuelt. Last ned Søknad om parkeringstillatelse (pdf) og send den til Servicetorget, Bamble kommune, Postboks 80, 3993 Langesund.

Husk å søke i god tid før utløpsdato hvis du skal fornye parkeringstillatelsen.

Ved spørsmål om ordningen, kontakt Servicetorget på telefon 35 96 50 00

Søknadsskjema - Parkeringskort for institusjon med forflytningshemmede

Bruk av parkeringstillatelse

Parkeringstillatelse kan benyttes: 
- i hele Norge
- i utlandet i den utstrekning det enkelte land fastsetter
- på offentlige parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede
- på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser, uten å betale avgift og utover fastsatt lengste parkeringstid
- utover fastsatt lengste parkeringstid på offentlige parkeringsplasser som er regulert med tidsbegrenset parkering, unntatt der det er regulert med begrenset parkeringstid for forflytningshemmede
- på steder hvor det er innført offentlig skiltet boligsoneparkering
- i alle landets bomringer (ikke bomstasjoner)

Parkeringstillatelsen gir også fritak for piggdekkavgift.

Parkeringstillatelsen kan ikke benyttes:
- i strid med vegtrafikklovens, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og parkering
- på plasser reservert for andre brukergrupper
- på private parkeringsplasser eller i private parkeringshus. Se etter spesielle regler på disse stedene

Forskrift om parkering for forflytningshemmede

Sist oppdatert: 20. juni 2023