Tannhelse

Tannhelsetjeneste

Telemark fylkeskommune tilbyr gratis tannhelsetjeneste til følgende grupper:

  • Barn og ungdom, 0–18 år
  • Personer med psykisk utviklingshemming (eldre enn 18 år)
  • Grupper av eldre, uføre og langtidssyke som er innlagt i institusjon
  • Grupper av eldre, uføre og langtidssyke i hjemmesykepleie
  • I tillegg har 19 og 20- åringer rett til tannbehandling mot 25 prosent egenandel
Sist oppdatert: 04. april 2023