TT - ordningen

TT - ordningen

Telemark Fylkeskommune er ansvarlig for TT-ordningen. Dette er et tilbud for personer med funksjonsnedsettelser som ikke kan bruke kollektivtransport.

Ordningen skal ikke brukes til reiser som dekkes av andre ordninger (NAV gir informasjon om andre ordninger, som for eksempel helsereiser).
Har du en varig funksjonsnedsettelse, kan du søke om å bli bruker av transporttjenesten.

TT-ordningen er ikke et lovfestet tilbud.

Søknadskjema

Legeerklæringsskjema

Telemark fylkeskommune, Tilrettelagt Transport

Har du spørsmål om ordningen kan du kontakte servicetorget, Bamble kommune. Telefon: 35 96 50 00

Mer om tjenesten

Sist oppdatert: 29. august 2022