Omsorgsbolig med heldøgnsomsorg

Reidunsvei bofellesskap

Er tilrettelagte boliger for voksne personer med ulike funksjonshemminger. Reidunsvei bofellesskap omfatter 14 boenheter med heldøgns bemanning. Alle boenhetene inneholder: stue, kjøkken, soverom, bad og bod, og det også tilgang til felles oppholdsrom.

Avd.leder: Cathrine Almenning - 482 72 714

 • Besøksadresse:               Reidunsvei 37, 3961 Stathelle
 • Postadresse:                    Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund
 • Telefon:                            35 96 53 73

Pedellen samlokaliserte boliger

Er tilrettelagte boliger for voksne personer med ulike funksjonshemminger. Pedellen omfatter 7 boenheter med heldøgns bemanning. Alle boenhetene inneholder: stue, kjøkken, soverom, bad og bod.

Avd.leder: Kjell Leiulfsrud - 476 66 929

 • Besøksadresse:               Pedellen 2B, 3961 Stathelle
 • Postadresse:                   Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund
 • Telefon:                          481 64 970

Nustadveien samlokaliserte boliger

Er tilrettelagte boliger for voksne personer med ulike funksjonshemminger. Nustadveien omfatter 8 boenheter med heldøgns bemanning. Alle boenhetene inneholder: stue, kjøkken, soverom, bad og bod.

Avd.leder: Kjell Leiulfsrud - 476 66 929

 • Besøksadresse:               Nustadveien 49B, 3970 Langesund
 • Postadresse:                    Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund
 • Telefon:                           970 58 582

Stathelle bofellesskap for demente

Er et bemannet bofellesskap for demente. Hver beboer har sin egen lille boenhet med kombinert soverom/oppholdsrom og eget bad. Det er 2 avdelinger med 6 boenheter på hver avdeling. Beboere har felles kjøkken og stue/oppholdsrom.

Avd.leder: Unni Leine Jonassen

 • Besøksadresse:     Falkåsveien 8, 3960 Stathelle
 • Postadresse:         Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund
 • Telefon:                481 65 056

Krogshavn omsorgssenter KO1 og KO2

Krogshavn omsorgssenter omfatter 16 omsorgsboliger med heldøgnbemanning (KO2) Omsorgsboligene i KO2 inneholder: kombinert stue/ kjøkken, soverom og bad, men har også felles areal. KO3-bygget inneholder 12 omsorgsboliger uten bemanning, men disse tildeles også som døgnbemannet bolig ved behov. 

Avd.leder: Venke Roligheten Reime 

 • Besøksadresse:    Nustadskolevei 16, 3970 Langesund, Innkjøring ved Langesund barneskole
 • Postadresse:         Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund
 • Vakttelefon:          970 58 596

Se brosjyre

Vest-Bamble bokollektiv og døgnbemannede boliger

Begge plassene er hjemla som døgnbemannende boliger.

Vest Bamble bokollektiv omfatter 19 enerom fordelt på 2.etg. 10 rom i 2.etg og 9 rom i 1 etg. Det er felles spise og oppholds stue i hver etg., felles bad og 3 felles toaletter i hver etasje.

Døgnbemannede boliger består av 15 leiligheter. Alle leilighetene har egne bad, soverom, stue og kjøkken. Hvor det er en felles spise og oppholds stue. 5 av disse leilighetene er en egen demens avdeling tilknyttet et eget fellesområde.

Avd.leder: Siv Aleksia Handeland - Telefon : 35965624

 • Besøksadresse: Nysteinveien 30, 3960 Stathelle
 • Postadresse: Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund
 • Vest Bamble Bokollektiv 1.etg.35965625 / 91365040
  Vest Bamble Bokollektiv 2. etg.35965607 / 40917909
  Demens avdeling og døgnbemannede boliger: 35965621 / 90527928

 

Nustadjordet

Er tilrettelagte boliger for voksne personer med ulike funksjonshemminger. Nustadjordet omfatter 7 boenheter med heldøgns bemanning. I tillegg tilbys det avlastning til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver i 2 boenheter. Alle boenhetene inneholder: stue, kjøkken, soverom, bad og bod, og det også tilgang til felles oppholdsrom.

Avd.leder: Stig Nikman Salvesen 

 • Besøksadresse: Nustadveien 6, 3970 Langesund
 • Postadresse:
  Bamble kommune, Nustadjordet,
  PB 80, 3993 Langesund
 • Telefon: 35 97 93 15 / 481 64 985

 

Nustadbakken

Nustadbakken bofellesskap har heldøgnsbemanning. Bofellesskapet har 8 leiligheter og 1 hybel for voksne med langvarige psykiske vansker, rusutfordringer og store omsorgsbehov. Det gis individuelt tilpasset oppfølging til den enkelte beboer, og det legges vekt på å fremme bedringsprosesser.

Akutt døgntilbud
Kommunens øyeblikkelig hjelp døgntilbud er for personer med kjente psykiske og/eller rusrelaterte problemer. Det er et frivillig tilbud til innbyggerne i Bamble kommune, og er ment som et alternativ til sykehusinnleggelse. Målet er at du skal få hjelp så tidlig som mulig.

Du må vurderes av fastlege eller legevakt før innleggelse.

Avd.leder: Geir Jodnes Freng

 • Besøksadresse:
  Bamblevegen 125, 3970 Langesund
 • Postadresse:
  Bamble kommune, Nustadbakken,
  PB 80, 3993 Langesund
 • Tlf: 48 16 49 90 / 40 91 79 05
Sist oppdatert: 22. desember 2023