Vest Bamble Aldershjem

Hjemmeboende med heldøgns tilbud av pleie og omsorgstjenester

Vest Bamble Aldershjem

Har 20 rom fordelt på 2 etg. Det er i tillegg en kortidsplass i 2.etg. Felles spise og oppholds stue i hver etg.  Felles bad og 3 felles toalett i hver etasje.

Huset har også egen frisør og fotterapeut som brukes av beboerne på avdelingene samt folk i omegn. Vest Bamble Aldershjem har 15 omsorgsboliger knyttet til seg i samme bygg. Disse serves av hjemmetjenesten. 

  • Besøksadresse: Nysteinveien 30, 3967 Stathelle
  • Postadresse: Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Stathelle
  • Telefon: 35 96 56 00

Virksomhetsleder: Ann-Christin Nordal 48164952

Avdelingsleder: Kathrine Tveten 41632341

Sist oppdatert: 13. juni 2016