Geografisk soneinndeling hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten nord

Alle med adresse 3965 Herre
Adresser med 3960 Stathelle med gate/veinummer :
- Asdalstrand, Asdalveien
- Bergsveien
- Garstadveien
- Herreveien fra 305 og oppover, Hofstein, Høenveien, Herumveien
- Nyland, Nensethveien
- Skjerke, Surtebogen, Sødtholtvein, Svarstad, Sildeberget
- Tveitan

Hjemmetjenesten Øst

Alle med adresse 3960 Stathelle ,
Se unntak under Herre og Vest - Bamble sone

Alle med adresse 3970 Langesund

Hjemmetjenesten vest

Alle med adresse 3960 Stathelle og følgende veinummer :
- Bakkeveien, Bilet, Biletkåsa, Bjerkesethveien, Breisand
- Dahlsveien
- Elvikveien, Esaveien, Europaveien f. o.m. 347
- Frosteveien
- Fregattveien
- Glittumveien, Gml Sørlandske, Gml Rognsvei, Gm. Valleveien,
- Gongeveien, Grindbakken
- Grobstokk, Gromstadveien, Grundsundveien
- Haukedalsveien, Heia, Heiabakken, Hyttås
- Kilen, Kjønnøyaveien
- Meikjærveien
- Nysteinveien
- Pirolveien
- Rakkestadveien, Rognsvei, Rønholtveien, Rørholtveien
- Skogsstadveien
- Tangvallveien f.o m 273, Tveten
- Vallekjær, Valleveien, Vinjastranda, Vinjeveien
- Åby

Sist oppdatert: 21. desember 2016