Nustad gård dag og aktivitetssenter

Besøksadresse:     Bambleveien 106, 3970 LANGESUND

Postadresse:         Bamble kommune, Helse og Omsorg, postboks 80, 3993 Langesund
Telefon:                 35 97 29 22

Avdelingsleder      Torstein Berbom - 97058578

 

Nustad gård er et dagaktivitetssenter for voksne personer med forskjellige funksjonshemminger. For tiden har vi tilbud til 14 personer.

Dagsenteret skal være et trivsels- og aktivitetssenter med rom for positiv utvikling for hver enkelt. Individuell tilrettelegging skal gi mulighet for læring og mestring av oppgaver, med bistand etter behov. Fysisk trening er vektlagt.

Av aktiviteter kan nevnes: Kløyve/sage ved, pakke strøsand, tove sitteunderlag, sy løpere, vesker, tørkler m.m, Plukke og safte bær, lage lunsj hver onsdag, bake. Bading i Badeparken, dans 2 dager i uken, gå tur, natursti, bingo og forskjellige brettspill. Enkelte aktiviteter følger årstidene.

Nustad Gård har også salg av ved og strøsand. Strøsand kan leveres tilkjørt ved behov. 
Julemesse på Rådhuset i desember.

Priser på ved:
Bjørkeved i sekk (60 l) kr. 100,- 

Dagsenteret selger også tennbriketter.

Mer om tjenesten

Sist oppdatert: 09. januar 2023