Priser og gebyrer

Priser og gebyrer

Omsorgstjenester (Prisliste Helse og omsorg 2021)

Abonnement for hjelp i hjemmet netto inntekt:

Pr.mnd

0 – 202.702 pr. år
202.703 – 303.053 pr. år
303.054 – 405.404 pr. år
405.405 – 506.755 pr. år
            > 506.756 pr. år

Kr.    210
Kr.    781
Kr.  1.465
Kr.  2.708
Kr. 3.508

NB! Abonnementet Kr. 210- pr. mnd halveres ikke

 

Timebetaling:

 

Hjemmehjelp pr. time

Kr.    412

Opphold i alders-og sykehjem:

 

Rehabililtering/kortidsopphold:
Kortidsopphold pr. døgn
Dag/nattopphold pr. dag/natt


Kr.    175
Kr.      95

Legevaktstjenester

 

Sykepleieråd ved frammøte/Konsultasjon
Ekspedisjonsgebyr ved salg av medisiner/materiell Materiell/medikamenter
Sårbehandling
Fjerning av fremmedlegemer
Pari-/oksygenbehandling
Kateter
DT og Tetavax
Journalutskrift

 

 

Egen prisliste

Andre tjenester

 

Sykepleietjeneste utenom hjemmet
Salg av materiell – ekspedisjonsgebyr
Materiell

Kr    59
Kr    23
Egen prisliste

Trygghetsalarm:

 

Etableringsgebyr
Leie pr. måned

Kr.  590
Kr.  269

Fotpleie:

 

Pr. behandling

 Kr. 495

Frisør:

 

Permanent
Vask/legging
Klipp
Vask/ klipp/ legg

Kr.  918
Kr.  308
Kr.  308
Kr.  504

Middag:

 

Stor porsj. med dess/suppe
Stor porsj. uten dess/suppe
Liten porsj. med dess/suppe
Liten porsj. uten dess/suppe
Risengrynsgrøt/kake


Husholdningspenger i Bofellesskap pr.mnd

Kr.     111
Kr.     92
Kr.     82
Kr.     64
Kr.     64


Kr. 3.289

Vask av tøy:

 

Pr. kilo tørt tøy
Abonnement: Sengetøy,håndkler,kluter pr.mnd bonnement: Sengetøy, håndkler, kluter og privat tøy pr. mnd

Kr.  56,00
Kr. 397,00

Kr. 790,00

Dammane Dagavdeling:

 

Pr.dag

Kr. 95

Transport:

 

Egenandel transport

Kr. 6,5 pr. km

Vaksinepriser (2021 priser)

Konsultasjonshonorar for personer ≥16 år

Kr.150

Boostrix-polio,

difteri, stivkrampe, kikhoste, polio booster

Kr. 300

Tetravac

difteri, stivkrampe, kikhoste, polio basisvaksinering

Kr. 300

Dukoral pr.dose

Kolera

Kr. 450

Stamaril

Gul feber

Kr. 400

Havrix adult

Hepatitt-A

Kr. 300

Havrix pediatric

Hepatitt-A

Kr. 250

Engerix B voksen

Hepatitt-B

Kr. 250

Engerix B barn

Hepatitt-B

Kr. 200

Twinrix voksen

Hepatitt A+B

Kr. 500

Twinrix barn

Hepatitt A+B

Kr. 400

Ixiaro

Japansk encefalitt

Kr. 900

Nimenrix

Meningokokk ACWY

Kr. 400

Verorab

Rabies

Kr. 550

Ticovac

Skogflått encefalitt

Kr 400

Ticovac junior

Skogflått encefalitt

Kr 350

Typhim

Tyfoidfeber

Kr. 250

BCG

Tuberkulose

Kr.0 KUN konsultasjonshonorar

Pneumovax

Pneumokokk

Kr. 400

Fluarix

Sesonginfluensa

Kr.200 UTEN konsultasjonshonorar

Polio

 

kr.150

Sist oppdatert: 05. januar 2021