Priser og gebyrer

Priser og gebyrer

Omsorgstjenester (Prisliste Helse og omsorg 2020)

Abonnement for hjelp i hjemmet netto inntekt:

Pr.mnd

0 – 199.716 pr. år
199.717 – 299.574 pr. år
299.575 – 399.432 pr. år
399.433 – 499.290 pr. år
            > 499.291 pr. år

Kr.    210
Kr.    758
Kr.  1.422
Kr.  2.629
Kr. 3.406

NB! Abonnementet Kr. 210- pr. mnd halveres ikke

 

Timebetaling:

 

Hjemmehjelp pr. time

Kr.    412

Opphold i alders-og sykehjem:

 

Rehabililtering/kortidsopphold:
Kortidsopphold pr. døgn
Dag/nattopphold pr. dag/natt


Kr.    170
Kr.      90

Legevaktstjenester

 

Sykepleieråd ved frammøte/Konsultasjon
Ekspedisjonsgebyr ved salg av medisiner/materiell Materiell/medikamenter
Sårbehandling
Fjerning av fremmedlegemer
Pari-/oksygenbehandling
Kateter
DT og Tetavax
Journalutskrift

 

 

Egen prisliste

Andre tjenester

 

Sykepleietjeneste utenom hjemmet
Salg av materiell – ekspedisjonsgebyr
Materiell

Kr    57
Kr    22
Egen prisliste

Trygghetsalarm:

 

Etableringsgebyr
Leie pr. måned

Kr.  573
Kr.  261

Fotpleie:

 

Pr. behandling

 Kr. 480

Frisør:

 

Permanent
Vask/legging
Klipp
Vask/ klipp/ legg

Kr.  891
Kr.   299
Kr.   299
Kr.   489

Middag:

 

Stor porsj. med dess/suppe
Stor porsj. uten dess/suppe
Liten porsj. med dess/suppe
Liten porsj. uten dess/suppe
Risengrynsgrøt/kake
Eksisterende abonnement endres kun den 1. hver måned.
Husholdningspenger i Bofellesskap pr.mnd

Kr.     108
Kr.     89
Kr.     79
Kr.     62
Kr.     62


Kr. 3.193

Vask av tøy:

 

Pr. kilo tørt tøy
Abonnement: Sengetøy,håndkler,kluter pr.mnd bonnement: Sengetøy, håndkler, kluter og privat tøy pr. mnd

Kr.  54,00
Kr. 385,00

Kr. 767,00

Dammane Dagavdeling:

 

Pr.dag

Kr. 90

Transport:

 

Egenandel transport

Kr. 6 pr. km

Vaksinepriser (2020 priser)

Konsultasjonshonorar for personer ≥16 år

Kr.150

Boostrix-polio,

difteri, stivkrampe, kikhoste, polio booster

Kr. 300

Tetravac

difteri, stivkrampe, kikhoste, polio basisvaksinering

Kr. 300

Dukoral pr.dose

Kolera

Kr. 450

Stamaril

Gul feber

Kr. 400

Havrix adult

Hepatitt-A

Kr. 350

Havrix pediatric

Hepatitt-A

Kr. 300

Engerix B voksen

Hepatitt-B

Kr. 250

Engerix B barn

Hepatitt-B

Kr. 200

Twinrix voksen

Hepatitt A+B

Kr. 500

Twinrix barn

Hepatitt A+B

Kr. 400

Ixiaro

Japansk encefalitt

Kr. 850

Nimenrix

Meningokokk ACWY

Kr. 400

Verorab

Rabies

Kr. 550

Ticovac

Skogflått encefalitt

Kr 350

Ticovac junior

Skogflått encefalitt

Kr 350

Typhim

Tyfoidfeber

Kr. 250

BCG

Tuberkulose

Kr.0 KUN konsultasjonshonorar

Pneumovax

Pneumokokk

Kr. 400

Fluarix

Sesonginfluensa

Kr.200 UTEN konsultasjonshonorar

Polio

 

kr.200

Sist oppdatert: 29. april 2019