Priser og gebyrer

Priser og gebyrer

Omsorgstjenester

Abonnement for hjelp i hjemmet netto inntekt:

Pr.mnd

0 – 193.766 pr. år
193.767 – 290.649 pr. år
290.650 – 387.532 pr. år
387.533 – 484.415 pr. år
> 484.416 pr. år

Kr.    210
Kr.    736
Kr. 1.381
Kr. 2.552
Kr. 3.307

NB! Abonnementet Kr. 210- pr. mnd halveres ikke

 

Timebetaling:

 

Hjemmehjelp pr. time

Kr.    400

Opphold i alders-og sykehjem:

 

Rehabililtering/kortidsopphold:
Kortidsopphold pr. døgn
Dag/nattopphold pr. dag/natt


Kr.    165
Kr.      85

Legevaktstjenester

 

Sykepleieråd ved frammøte/Konsultasjon
Ekspedisjonsgebyr ved salg av medisiner/materiell Materiell/medikamenter
Sårbehandling
Fjerning av fremmedlegemer
Pari-/oksygenbehandling
Kateter
DT og Tetavax
Journalutskrift

 

 

Egen prisliste

Andre tjenester

 

Sykepleietjeneste utenom hjemmet Salg av materiell – ekspedisjonsgebyr
Materiell

Kr    55
Kr    21
Egen prisliste

Trygghetsalarm:

 

Etableringsgebyr Leie pr. måned

Kr.  556
Kr.  253

Fotpleie:

 

Pr. behandling

 Kr. 465

Frisør:

 

Permanent
Vask/legging
Klipp
Vask/ klipp/ legg

Kr.  865
Kr.   290
Kr.   290
Kr.   475

Middag:

 

Stor porsj. med dess/suppe
Stor porsj. uten dess/suppe
Liten porsj. med dess/suppe
Liten porsj. uten dess/suppe
Risengrynsgrøt/kake
Eksisterende abonnement endres kun den 1. hver måned.
Husholdningspenger i Bofellesskap pr.mnd

Kr.     105
Kr.     86
Kr.     77
Kr.     60
Kr.     60

Kr. 3.100

Vask av tøy:

 

Pr. kilo tørt tøy
Abonnement: Sengetøy,håndkler,kluter pr.mnd bonnement: Sengetøy, håndkler, kluter og privat tøy pr. mnd

Kr.  52,00
Kr. 374,00

Kr. 745,00

Dammane Dagavdeling:

 

Pr.dag

Kr. 85

Transport:

 

Egenandel transport

Kr. 5,50 pr km

Vaksinepriser

Konsultasjonshonorar for personer ≥16 år

Kr.150

Boostrix-polio,

difteri, stivkrampe, kikhoste, polio booster

Kr. 300

Tetravac

difteri, stivkrampe, kikhoste, polio basisvaksinering

Kr. 300

Dukoral pr.dose

Kolera

Kr. 450

Stamaril

Gul feber

Kr. 400

Havrix adult

Hepatitt-A

Kr. 350

Havrix pediatric

Hepatitt-A

Kr. 300

Engerix B voksen

Hepatitt-B

Kr. 300

Engerix B barn

Hepatitt-B

Kr. 200

Twinrix voksen

Hepatitt A+B

Kr. 500

Twinrix barn

Hepatitt A+B

Kr. 400

Ixiaro

Japansk encefalitt

Kr. 850

Nimenrix

Meningokokk ACWY

Kr. 400

Verorab

Rabies

Kr. 550

Ticovac

Skogflått encefalitt

Kr 350

Ticovac junior

Skogflått encefalitt

Kr 350

Typhim

Tyfoidfeber

Kr. 250

BCG

Tuberkulose

Kr.0 KUN konsultasjonshonorar

Pneumovax

Pneumokokk

Kr. 400

Fluarix

Sesonginfluensa

Kr.150 UTEN konsultasjonshonorar

Sist oppdatert: 29. april 2019