Informasjon ved innreise

Innreisetiltak har opphørt

De resterende forskriftsfestede krav ved innreise til Norge opphørte 12. februar 2022. (Det betyr at det ikke lengre fins krav som attest på negativ test, innreiseregistreringsskjema, test ved ankomst eller innreisekarantene i Norge.)

Alle bør følge de overordnede smittevernrådene:

  • Praktiser god hånd- og hostehygiene.
  • Følg koronavaksinasjonsprogrammet.
  • Test deg ved symptomer. Det er ikke lenger nødvendig å teste deg dersom du ikke har symptomer.
  • Ved positiv covid-19-test anbefales det at voksne holder seg hjemme i fire dager.
  • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt
  • Se råd til personer i risikogrupper (fhi.no).

Rules upon entry into Norway

The travel-restrictions upon entry into Norway have been lifted. The same rules as prior to the corona pandemic now apply.

Sist oppdatert: 01. mars 2022