Jodtabletter i skole og barnehage

Sist oppdatert: 16. mars 2022

Bamble kommune ber foreldre om samtykke til å gi jodtabletter til barn og unge dersom det skulle bli nødvendig.

Ved en eventuell atomhendelse, skal jodtabletter inntas så raskt som mulig etter at Kriseutvalget for atomberedskap har anbefalt det. Kommunen har ansvar for å dele ut tabletter til barnehagebarn og skoleelever på dagtid. Samtykkeskjema fra foreldre må foreligge før barnet kan få utdelt tabletter. 

Utenom vanlig åpningstid i skoler og barnehager ønsker myndighetene at privatpersoner skal ha ansvar for jod selv. Alle kan kjøpe jodtabletter reseptfritt på apoteket. 

Målgruppen for jodtabletter er barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Disse har størst opptak av jod og vil derfor ha mest nytte av tablettene. Det kan bli gitt råd om jodtabletter også til voksne under 40 år.

Lagring av jodtabletter er et løpende beredskapstiltak som har vært anbefalt i mange år. Bamble kommune har et eget beredskapslager med jodtabletter, og en plan for utlevering dersom det skulle bli aktuelt.

Spørsmål og svar om jodtabletter
Se flere råd om egenberedskap