Råd og veiledning

Bekymret for slektning eller nabo

Er du bekymret for en eldre slektning eller nabo som ser ut til å slite i hverdagen, kan du:

  • hjelpe den det gjelder til selv å kontakte Servicetorget tlf. 35 96 50 00.

 

Bekymret for barn

Ta kontakt med barne og familievern.

Kriser

Har du vært utsatt for en brå, dramatisk eller kritisk hendelse i livet ta kontakt med kommunens psykososiale kriseteam.

Spørsmål om demens

Har du spørsmål om demens, kan du ta kontakt med demenskoordinator Olaf Moen

Epost: Olaf.moen@bamble.kommune.no

Kontor: 35965543

Mobil: 904 76 456

Demenskoordinator har kontor på Bamble Helsehus, Sykehjemsveien 1, 3961 Stathelle.

Kontortid: 08.00-15.30

Hjelp til personer med kreft

Kreftsyke og pårørende kan få hjelp av kommunens kreftkoordinator. Koordinatoren skal være bindeleddet mellom de ulike instansene og forvaltningsnivåene som sykehus og de ulike kommunale tjenestene.

Kreftkoordinator kan også delta i planlegging og tilrettelegging for at du kan være mest mulig hjemme, selv om du måtte ha behov for avansert behandling.

Kreftkoordinator kan treffes dagtid på telefon 481 65 004.

Hjelp til personer med diabetes

Bamble kommune har et kommunalt lavterskel tilbud for personer med diabetes eller KOLS.
Diabetessykepleier er tilstede på helsestasjon for voksne onsdager og torsdager 11.00 - 17.00. Det kan være lurt å ringe for timebestilling. Dette kan gjøres på onsdager og torsdager kl. 11.00 - 15.00. Telefonnr. 35 96 54 62 og 48 16 50 79

Brosjyre Kommunalt lavterskeltilbud til personer med diabetes eller KOLS

Hjelp til personer med kols

Bamble kommune har et kommunalt lavterskel tilbud for personer med diabetes eller KOLS.
Kolssykepleier er tilstede på helsestasjon for voksne torsdager 08.00 - 16.00. Det kan være lurt å ringe for timebestilling. Dette kan gjøres på torsdager. Telefonnr. 35 96 54 62 og 48 16 50 79

Brosjyre Kommunalt lavterskeltilbud til personer med diabetes eller KOLS

 

Sist oppdatert: 29. august 2022