Tjenestekontoret Velferd

Tjenestekontoret for Velferd ivaretar saksbehandling og tildeling av tjenester etter Helse- og omsorgstjeneste-loven kap. 3 og 7, 7-3 og Forvaltningslovens bestemmelser

Tjenestekontoret

Konsulent/saksbehandler ved Tjenestekontoret kartlegger behov for tjenester etter mottatt søknad eller annen henvendelse.

Vi informerer om ulike tjenestetilbud som kommunen tilbyr og vi reiser gjerne hjem til deg.

For å kunne behandle din søknad trenger vi ditt samtykke til å utveksle helseopplysninger med samarbeidende instanser, for eksempel sykehus, fastlege og NAV.

Ved søknad om helse- og omsorgstjenester opprettes en journal i vårt elektroniske fag- og dokumentasjonssystem CosDoc.

Ved behov for tekniske hjelpemidler, ta kontakt med hjemmetjenesten.

Velferdsteknologiske hjelpemidler som f. eks trygghetsalarm, elektronisk medisindosett eller GPS, formidles via Tjenestekontoret eller hjemmetjenesten.

Kontaktinformasjon

Tjenestekontoret for Velferd, er lokalisert på rådhuset i Langesund

Telefon til Tjenestekontoret: 913 65 031 (åpningstid kl. 10.00-14.00)

Hvis du kjenner til eller allerede har en saksbehandler, er det fint om du kontakter denne saksbehandleren, se oversikt nedenfor.

Besøksadresse: Kirkeveien 12, 3970 LANGESUND

Postadresse: Bamble kommune, Postboks 80, 3993 LANGESUND

e-post: tjenestekontoretHO@bamble.kommune.no

Saksbehandlere

Navn

Tittel

Telefon

Ansvarsområder

Anette Ulvi Garstad

Fagleder Tjenestekontor

35 96 50 45

Helse- og omsorgstjenester

Mona Pettersen

Konsulent/saksbehandler

35 96 51 68

Helse- og omsorgstjenester

Bente Josefsen

Konsulent/saksbehandler

35 96 51 39

Helse- og omsorgstjenester

Anette Sætre Skøld

Konsulent/saksbehandler

35 96 51 56

Helse- og omsorgstjenester

Anne Grete Jakobsen

Konsulent/saksbehandler

35 96 52 51

Helse- og omsorgstjenester

Tonje Kristine Sulen

Konsulent/saksbehandler

38 96 51 38

Miljøarbeidertjenesten/koordinerende enhet

Tonje Rabben

Konsulent/saksbehandler

35 96 51 46

Miljøarbeidertjenesten

Liv Os

Konsulent/saksbehandler

35 96 51 83

Miljøarbeidertjenesten

 

Søknadsskjema

Velferd har ett søknadsskjema for alle tjenester. Søknadsskjema sendes inn sammen med fullmakt.

Søknadsskjema

Forskrift om tildeling av langtidsplass

Hvordan søke?

Du kan selv velge om du ønsker å laste ned skjemaene til din egen PC, skrive ut, fylle ut og sende inn, eller besøke servicetorget på rådhuset i Langesund for å motta et der. (Fullmaktskjemaet er innsendbart)

Hvor sendes skjemaene?

Bamble kommune
Helse og omsorg
Postboks 80
3993 Langesund

Informasjon om IPLOS / KPR 

Hvis du søker om eller mottar helse- og omsorgstjenester i din kommune blir det registrert opplysninger om deg og ditt behov for hjelp. Disse opplysningene er en del av din journal og er konfidensielle. Bare de som trenger det i sitt arbeid skal ha tilgang til opplysningene, og de har taushetsplikt.

Noen av opplysningene blir registrert etter en egen standard (IPLOS) og sendt til Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Mer om registrene kan du lese ved å klikke på den grønne knappen.

Informasjonsbrosjyre fra Helsedirektoratet

 

 

 

 

Sist oppdatert: 17. oktober 2022