Fysioterapi

Fysioterapi

Fysioterapeuten kan hjelpe deg med opptrening etter sykdom eller skade. Fysioterapi omfatter også helsefremmende arbeid med fokus på tilrettelegging for fysisk aktivitet.

Henvisningskjema – fysio- og ergoterapi for voksne

Henvisningskjema – fysio- og ergoterapi for barn

Kontaktinformasjon

  • Besøksadresse:Sykehjemsveien 1, 3970 Langesund
  • Postadresse:Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund
  • Du treffer oss på telefon hverdager fra kl. 08.00 - 15.00 på: 35 96 50 00
  • Avdelingsleder: Niklas Bergseth, telefon 41 47 93 83 epost: postmottak@bamble.kommune.no

Fysioterapeuten kan blant annet bidra med

  • Undersøkelser, funksjonsutredninger, motorisk vurdering
  • Behandling/trening
  • Gruppetrening
  • Veiledning, opplæring og undervisning

Praktiske opplysninger

Privatpraktiserende fysioterapeuter

Kommunen har driftsavtale med 10 privatpraktiserende fysioterapeuter fordelt på to institutter:

  • Langesund fysikalske, tlf.: 35 97 33 65
  • Skjærgårdsklinikken; tlf.: 45 69 41 34

Terapeutene ved de ulike instituttene har ulik spesialkompetanse. Ta kontakt det med enkelte institutt for informasjon.

Du trenger ikke lenger henvisning fra lege for å få fysioterapitime. Henvend deg direkte til det enkelte institutt for å avtale tid. De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut.  Noen grupper slipper å betale egenandel for slik undersøkelse og behandling. Dette gjelder: barn under 16 år, personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

Kommunale fysioterapeuter

Dersom du trenger behandling, men ikke har mulighet til å reise til et institutt, kan du vurderes for hjemmebehandling fra kommunalt eller privat ansatt fysioterapeut. Kommunalt ansatte fysioterapeuter har forebyggende, helsefremmende fokus og tilbyr i tillegg;

Oppfølging av barn og unge

Hvordan få hjelp fra kommunal fysioterapeut

Alle kan henvise til kommunalt ansatt fysioterapeut, og du trenger ikke lenger ha rekvisisjon fra lege for å delta på gruppetreningene. Fyll ut henvisningskjema og send det til vår postadresse, eller ta direkte kontakt på telefon 35965000.

Mer om tjenesten

Sist oppdatert: 16. august 2023