Kreftkoordinator

Foto: Hanne Hornsletten Brodén

Kreftomsorg

Hvis du har eller har vært gjennom kreft, eller er pårørende til noen som har det, er det viktig å vite at kommunen kan tilby deg ulike former for hjelp og oppfølging.

En kreftdiagnose kan være overveldende. Det kan være vanskelig å forstå sykdommen, dens konsekvenser, og hva som finnes av tilgjengelige tjenester.

Kreftkoordinator 

Her kan kommunens kreftkoordinator være til uvurderlig hjelp. Vår kreftkoordinator er en erfaren kreftsykepleier som er spesialisert på å gi råd og veiledning om sykdommen, og om tjenestene som er tilgjengelige.

Kreftkoordinatoren kan i tillegg bidra til at helsetjenestene samarbeider om oppfølgingen av din kreftsykdom.

Tilbudet er gratis. Du trenger ikke en henvisning, og kan ta direkte kontakt.
For mer informasjon se Kreftkoordinator brosjyre (pdf)

Ta kontakt med vår dyktige kreftkoordinator: Elin R. Bredsand
Mobil: 48 16 50 04 (dagtid)

Hjemmetjenesten og Bamble helsehus har også sykepleiere med tilleggsutdannelse i kreftomsorg. Telefonhenvendelser kan rettes til hjemmetjenesten i åpningstiden, mandag - fredag 08.00-15.00.

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Hvis du får en kreftdiagnose, blir du inkludert i det som heter Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft.

Pakkeforløpet består av et tilbud om samtaler for å finne dine behov for tjenester og oppfølging utover selve kreftbehandlingen. Det er din livssituasjon og hva som er viktig for deg, som står i fokus.

Du tilbys en samtale på sykehuset, samt to oppfølgingssamtaler i kommunen. 

Les mer om tilbudet på Helsedirektoratet.

Temakafé

Temakafé er et møtepunkt for alle som har blitt rammet av kreft eller deres pårørende. Kom innom for en kopp kaffe og en kake - og hyggelig samtale med andre som har erfaringer med kreft. Kaféen drives av Kreftforeningens frivillige i samarbeid med kommunens kreftkoordinator. Tilbudet er gratis. Velkommen!

Mer informasjon får du på Temakafé

Sist oppdatert: 16. november 2023