Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Legemiddelassistert rehabilitering skal hjelpe pasienter som er avhengige av morfin, heroin og lignende (såkalte opiater), til å bedre sin livskvalitet.

Kontakt informasjon

For pasienter som er tatt inn i LAR - Telemark, er utdeling av medisiner lokalisert til Bamble legevakt. 

Tilbudet er bemannet med sykepleier man-fredag fra 08:00-15:00. 
Telefon: 116117

Følgende tjenester tilbys

  • Utdeling av medisiner
  • Urinprøvetaking
  • Sårstell
  • Videre henvisning til lege, hjelp til å få legetime
  • Blodprøve ved mistanke om infeksjon
  • Samtale, råd og veiledning
  • Servering av varm drikke og lett tørrmat

Samtykkeerklæring

For å kunne samarbeide godt med andre hjelpeinstanser og utveksle informasjon som kan ha betydning for din behandling, er det nødvendig at du gir skriftlig samtykke til dette. Skriftlig samtykke gis på eget skjema som oppbevares på legevakta.

Sist oppdatert: 11. september 2023