Sårpoliklinikk

Sårpoliklinikken ved Bamble helsehus ligger på Bamble legevakt. Poliklinikken er bemannet med sårsykepleier og sykepleiere på legevakta. Du kan henvises til sårpoliklinikken fra fastlegen din.

Tilbudet består av:

  • Kartlegging av sårdiagnoser
  • Sårstell/behandling av sår
  • Utarbeidelse av sårprosedyrer
  • Samarbeid med helsepersonell i hjemmetjenesten, institusjoner, legevakt, sykehus og fastleger
  • Opplæring, råd og veiledning i bruk av medisinskforbruksmateriell for helsepersonell
  • Sårkurs for helsepersonell, internt og eksternt

Tilbudet er for

  • Alle med kroniske/langvarige sår
  • Pårørende
  • Helsepersonell

Besøksadresse: Bamble Helsehus, Sykehjemsveien 1, 3960 Stathelle
Postadresse: Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund

Ta kontakt med legevakt: - tlf. 116117

Sist oppdatert: 28. oktober 2020