Idrettsanlegg

Om idrettsanleggene

De fleste av idrettsanleggene i kommunen eies av lokale idrettslag, mens kommunen selv eier  Rønholthallen, Rugtvedtbanene og banene i Krogshavn. Ved spørsmål om leie av disse, ta kontakt med Servicetorget på telefon 35 96 52 40. Det er gratis leie for lag og foreninger i kommunen.

Rugtvedtbanene

Banene ligger ved Rugtvedtmyra, og består av en gressbane og en treningsbane med flomlys. Rugtvedtbanene eies av Bamble Idrettsforening og administreres av et styre.

Krogshavn

Gressbanene i Krogshavn leies ut via Virksomhet for kultur. Søknadsfrist er 31. mars.

Rønholthallen

Hallen er en standard håndballhall med spilleflate 22 x 44 meter og tribuneplass til 350 personer. Tilrettelagt for rullestolbrukere og egen garderobe for handikappede. I underetasjen finnes det en skytebane for 22 kaliber og en klatrevegg.

Hallen er også egnet til større arrangementer, og har tilgang på to kjøkken, forsamlingslokale og 500 stoler. Den er branngodkjent for inntil 850 personer, og inneholder en scene på 50 kvm.Lydanlegg med tilkobling for multikabel finnes, og det er god akustikk i hallen.

Søknad om leie fremmes foran hver sesong, og søknadsfristen er 31.mars. Det er gratis leie av hallen for lag og foreninger i Bamble.
Alle henvendelser om leie av Rønholthallen rettes til Servicetorget på telefon 35 96 52 40.

Skjærgårdshallen

Hallen eies av Skjærgårdshallen AS, men leies ut til kommunen, som formidler treningstider til lag og foreninger. Både fotball- og håndballbane samt bane for friidrett leies gratis ut til lag fra Bamble. Utleie administreres av Servicetorget (telefon 35 96 52 40). Søknadsfrist for fast treningstid er 31.mars. Oppdaterte utleiereglementer fås ved henvendelse til post@skjergaardshallen.no.

Sist oppdatert: 08. mars 2023