Priser og stipend

 

Priser og Stipend 2023

Forslagsskjema

 

Priser og stipend 2022

Kulturpris

2022 - Daniel Eriksen

Frivillighetspris

2022 - Erna Flattum Berg

Byggeskikkpris

2022 - Skarpenordveien 5, Langesund, Ruben Nicolai Selmer

Idrettsstipend

2022 - Sunniva Tangen Andersen

Barne- og ungdomspris

2022 - Stathelle E-sport

Kulturstipend

2022 - Kenneth Apeland

 

 

Priser og stipend 2021

Kulturpris

2021 - Nina Aanesen og Rune Arctander

Frivillighetspris

2021 - Halvard Lilleåsen

Byggeskikkpris

2021 - Baneåsen 19, 3970 Langesund, Sven Ronny Mustad

Idrettsstipend

2021 - Maren Cecilie Mustad

Barne- og ungdomspris

2021 - Henrik Wian Wenheim

Kulturstipend

2021 - Ali Mohammed

 

Priser og Stipend 2020

Kulturpris

2020 –  Knut Bjerke

Byggeskikkpris

2020 –  Larønningen gård

Frivillighetspris

2020 –  David Ryste

Kulturstipend

2020 –  Anne Mari Vardenær Syre

Barne- og ungdomspris

2020 –  1. Langesund sjøspeidergruppe

Idrettsstipend

2020 –  Tiril Fredrikke Schüller

Priser og Stipend 2019

Kulturpris

2019 –  Lars Andre Tokheim

Byggeskikkpris

2019 –  Havparadiset på Hafsund

2019 –  Bamble historielag: Stabburet på Eik

Frivillighetspris

2019 –  Sanitetskvinnene på Valle

Kulturstipend

2019 –  Atelier torvet

Barne- og ungdomspris

2019 –  Stathelle Sharks (innebandygruppa til SOIL)

Idrettsstipend

2019 –  Linnea Fredrikke Andreassen Lundsett

Priser og Stipend 2018

Kulturpris

2018 –   Inge Gromstad

Byggeskikkpris

2018 –   ikke delt ut

Frivillighetspris

2018 –   Liv Bråten Norheim

Kulturstipend

2018 –   Jimi Øien

Barne- og ungdomspris

2018 –   Elevbedriften Aderire, Rønholt skole

Idrettsstipend

2018 –   Martin Polland og Markus Vonstett

Tidligere års mottakere

Kulturstipend - tidligere mottakere

Idrettsstipend - tidligere mottakere

Barne og ungdomspris/stipend - tidligere mottakere

Restaurering/ byggeskikkpris - tidligere mottakere

Kulturpris - tidligere mottakere

Frivillighetspris - tidligere mottakere

Alle priser er på inntil kr. 10 000,-

Kandidater som er nominert tidligere kan foreslås igjen.

Send forslag til:

Kommunens epost 

Vedtekter

Kulturpris

Byggeskikkpris

Frivillighetspris

Kulturstipend

Idrettsstipend

Barne- og ungdomspris 

 

Sist oppdatert: 02. januar 2023