Utleie av kommunale bygg og lokaler

Kontakt

All utleies formidles av Servicetorget - Telefon: 35 96 52 40 

Bamble kommune leier ut lokaler til små og store arrangementer.

For å få en oversikt over ledig tid, sjekk Utleieoversikt - Fri web-booking

Dersom du ønsker å benytte hallene til ikke-idrettslige arrangementer, må du søke om dette på eget søknadsskjema

Håndbok

Her finner du utleiereglement og informasjon om de ulike rommene på Bamble ungdomsskole (BUS) og lokalene i Bamble Idrettspark (BIP).

Håndbok for leietaker - BUS og BIP

Lokaler

Bamble Ungdomsskole

Aktivitet og Dansesal

Klubb og møtelokale

Kultursal 

Lyd og filmstudio

Musikkrom

Sandanlegg

Skatepark

Bamble Idrettspark

Turnhall

Flerbrukshall

Svømmehall

Styrkerom

Møte og oppholdsrom

 

Frivilligsentralene

Stathelle Frivilligsentral

Lag, foreninger og andre leietakere kan bestille snitter, vafler, kaffe og kaker til sine sammenkomster. Maten må bestilles senest dagen før.

Leie

Herre Frivilligsentral

Leie

Halen gård

Leie Halen gård

Herre skole

Gymsal

Ungdomsklubb

Langesund barneskole
Rugtvedt skole

Liten gymsal

Stor gymsal

Rønholt skole

Auditorium

Kjøkken

Musikkbinge

Flerbrukshall

Ungdomsklubb

Sentrumsgården

Sentrumsgården kulturhus ligger i Storgata i Langesund og blir brukt til ulike arrangementer, som konserter, kulturskoleforestillinger, Ung Kultur Møtes (UKM) og lokale revyer.

Sentrumsgården kulturhus rommer:
- Konsertsal med scene, 238 sitteplasser og lyd/lysanlegg
- Kafé, ubetjent, med plass til 50 personer

Rom

Kinosal - Scene

Kjellerkantine

Lydanlegg

Prosjektor

Scene-elementer

Utleiereglement

Utleiekontrakt

Priser

Lokalene i Sentrumsgården kan lånes gratis av lag og foreninger som er hjemmehørende i Bamble kommune eller regionsammenslutninger i Grenland. Det forutsettes at arrangementer, med og uten inntekter, er åpne og kunngjorte.

Andre leietakere betaler leie av selve lokalet etter følgende satser (pr. døgn):
Arrangement                  : 1490,-
Øvelse før arrangement :   210,-


Selv om det er gratis for frivillige foreninger å leie lokalene, må alle betale for å benytte lyd- og lysutstyret i Sentrumsgården. Leietakerne er selv ansvarlige for å anskaffe lyd- og lysfolk til å betjene utstyret. Se lenke for oppdaterte priser for bruk av lyd- og lysanlegg.

Faste øvelser må vike for arrangementer med 14 dagers varsel.

Det er kun satt opp vask på hverdager. Ved bruk som krever vask utover dette må leietaker avtale dette særskilt og betale for tjenesten. Pris kr 1280,-. Dette gjelder alle typer leietakere.

Skjærgårdshallen

Flerbrukshall

Fotballhall

Klatrevegg

Løpebane

Stathelle skole

Gymsal

Flerbruksrom

Musikkbinge

Scene-elementer

Sist oppdatert: 08. august 2022