Arrangement

Bamble følger nasjonale retningslinjer for arrangementer.

Torsdag 05.08 2021 avviklet Bamble kommune obligatorisk meldeplikt for alle arrangementer. Alle arrangører må forøvrig følge nasjonale retningslinjer for koronatiltak. 
 
Bamble kommune følger fra fredag 18. juni nasjonale retningslinjer uten lokale tiltak.
 
Nasjonale retningslinjer:

Besøk i eget hjem

 • Maks 20 personer på besøk i privat hjem, hage eller hytte, med oppfordring til å møtes utendørs.

  Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand. Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder) med i antallsbegrensningen

Arrangementer

Det oppfordres til å holde arrangementer heller utendørs enn innendørs.

Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.

Private arrangementer: Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.

Offentlige arrangementer: Maks antall personer avhenger av

 • om det brukes koronasertifikat/testing
 • om det er faste tilviste plasser
 • om det er ute eller inne

Se regjeringen.no for detaljer.

Kultur, idretts- og fritidsaktiviteter 

Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten.

For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.

Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.

Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs.

Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen.

Toppdrettsutøvere kan trene som normalt.

Lenker til statlige, regionale og lokale regler og anbefalinger:        

HUSK GRUNNLEGGENDE SMITTEVERN

 • Syke og personer med lutfveissymptomer, skal ikke delta på noen form for aktivitet
 • Gode håndvask- og hånddesinfeksjonsrutiner: Det er bedre å sprite seg en gang for mye enn en gang for lite
 • Holde avstand, unngå klemming, håndhilsing og andre aktiviteter som gjør det vanskelig å opprettholde avstandskravene

Gjennomfør aktiviteten i tråd med de aktivitetsspesifikke smittevernveilederne som du finner hos ditt særforbund / hovedorganisasjon.

Meldeplikt for arrangementer 

For å kunne gi god veiledning til arrangører er det i Bamble kommune meldeplikt for offentlige arrangementer. 

Lenke til Bamble kommunes meldeskjema finner du her: 

Arrangementsmeldingsskjema  Det er arrangøren, ikke utleier som melder til Bamble kommune. 

STORE ARRANGEMENTER

 • Bamble kommune vil på bakgrunn av meldingsskjemaet vurdere om arrangementet er så stort og komplekst at det også vil kreve en fullstendig søknad om arrangementstillatelse. De som må levere fullstendig søknad om arrangementstillatelse vil få beskjed om dette. Det er mulig å bruke meldeskjemaet til å laste opp vedlegg som er nødvendig for arrangementstillatelser.
 • For hjelp under koronasituasjonen har Bamble kommune utarbeidet en mal for smittevernplan som fylles ut og legges ved når det søkes om arrangementstillatelse.
 • Søknadsskjema for arrangementstillatelse slik at du som arrangør kan få en samlet tilbakemelding om hvilke type tillatelser etc du må innhente for å kunne gjennomføre ditt arrangement. Denne ordningen er for større arrangement som krever mer planlegging og tyngre involvering av lokale og regionale myndigheter.

 • Bamble kommune har utarbeidet mal for sikkerhetsplan:  Mal sikkerhetsplan (docx)

 • Arrangements- og prosjekttilskuddsordning som kan bidra til å finansiere ditt arrangement. Det finnes et eget søknadsskjema som du finner her 

 • Arrangementsveileder med praktiske råd og tips til hvordan du kan planlegge og gjennomføre ditt drømmearrangement

Det første du bør gjøre er alltid å fylle ut søknadsskjema for arrangementstillatelse og sende det til kommunene så raskt som mulig. Hensikten med å pålegge arrangører plikt til å søke om tillatelse, er at kommunen skal kunne gi bedre hjelp til selvhjelp for arrangørene. Søknaden vil hjelpe oss i kommunen til å hjelpe deg. 

 

Historikk over nasjonale og lokale regler, råd og anbefalinger iht aktiviteter og arrangementer     

05.08.2021

Bamble kommune avvikler ordning med meldeplikt for alle arrangementer

18.6.21

Bamble følger nasjonale regler.

10.6.21

Bamble viderefører nasjonale regler med lokale tiltak om munnbindpåbud og skjenking til kl. 22:00. Gjelder frem til 17. juni.

3.6.21

Bamble innfører nasjonale regler, men med lokale tiltak om munnbindpåbud og skjenking til kl. 22:00. Gjelder frem til 10. juni.

20.5.21

Bamble kommune viderefører 5B og lokale tiltak til 3. juni.

9.5.21

Bamble kommune gjeninnfører regional forskrift etter kapittel 5B i covid-19-forskriften med ekstra lokale tiltak.

6.5.21

Bamble kommune over til lokal forskrift fra og med fredag 7. mai.

23.4.21

Bamble går over til nasjonale retningslinjer

9.4.21

Bamble kommune nedskalerer regional forskrift fra kapittel 5A til 5B i covid-19-forskriften

20.3.21

Bamble kommune innfører regional forskrift etter kapittel 5A i covid-19-forskriften

22.1.2021

Bamble kommune viderefører lokal forskrift og følger nasjonale tiltak, lettelser i treninger/øvelser for barn og unge på tvers av kommunegrenser.

18.1.2021

Bamble kommune viderefører lokal forskrift og følger nasjonale tiltak.

4.1.2021

Videreføring av lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bamble kommune forlenges til 18.01.2021 kl. 24.00. Nytt kulepunkt: «Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs og utendørs, utsettes til etter 18. januar. 

31.12.2020

Bamble kommune innfører stans i all idrettsaktivitet og alle organiserte fritidsaktiviteter for ungdom fra og med ungdomsskolealder og oppover samt alle voksne. Denne anbefalingen gjelder i første omgang fram til 18. januar og er en viderføring av anbefalingene som ble gitt før jul.

Når det gjelder kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for barn under ungdomssskolealder, anbefaler vi at aktiviter ikke startes opp første uka i januar slik at vi får tid til å se an smitteutviklingen etter julehøytiden.

Arrangementer og sammenkomster vurderes individuelt basert på innsendt arrangementsmelding.

21. desember:

 • Bruk av munnbind: Bamble kommunestyre vedtok 21. desember 2020 en lokal forskrift som blant annet omhandlet bruk av munnbind. 

7. desember 2020

 • Kommuneoverlegens anbefaling om å ikke gjennomføre møter og kamper på tvers av skolekretser 20. november - 7. desember, opphører ·       

3. desember 2020

 • Bamble kommune videreføre anbefaling om pause i all voksenidrett.
 • Bamble kommune viderefører anbefaling om at idrettsarrangement, kamper etc for barn og unge under 20 år ikke gjennomføres på tvers av kommunegrenser.        

20. november 2020

 • Kommuneoverlegen anbefaler at det ikke gjennomføres møter, kamper og treninger på tvers av kommunegrenser og skolekretser fram til 7. desember

13. november 2020

 • Bamble kommune anbefaler pause i aktiviteter, sammenkomst og arrangement for voksne fram til 4. desember

Les mer

 • Bamble kommune anbefaler at det ikke gjennomføres kamper, arrangement, treninger og øvinger på tvers av kommunegrenser for barn og unge under 20 år

Les mer

14. august 2020

 • Informasjon vedrørende idrettshaller og kulturlokaler:

Skjærgårdshallen åpner for normal bruk fra og med mandag 17. august. Alle andre kommunale idrettshaller og kulturlokaler, åpner for normal bruk fra mandag 24. august. 

Treningstid i idrettshallene er fordelt. Du kan sjekke booking og ledig tid for de ulike idrettshallene og kulturlokalene

 

Sist oppdatert: 09. august 2021