Arrangement

Arrangementstillatelse og arrangementsveileder

MELDEPLIKT FOR SMÅ ARRANGEMENTER

For å kunne gi god veiledning til arrangører er det i Bamble kommune generell meldeplikt for alle store offentlige utendørs-arrangementer. 

Lenke til Bamble kommunes meldeskjema finner du her: 

Arrangementsmeldingsskjema Det er arrangøren, ikke utleier som melder til Bamble kommune. 

ARRANGEMENTSTILLATELSE FOR STORE ARRANGEMENTER

  • Bamble kommune vil på bakgrunn av meldingsskjemaet vurdere om arrangementet er så stort og komplekst at det også vil kreve en fullstendig søknad om arrangementstillatelse. De som må levere fullstendig søknad om arrangementstillatelse vil få beskjed om dette. 
  • Søknadsskjema for arrangementstillatelse fylles deretter ut og du, som arrangør, får en samlet tilbakemelding om hvilke type tillatelser etc du må innhente for å kunne gjennomføre arrangementet. Denne ordningen er for større arrangement som krever mer planlegging og tyngre involvering av lokale og regionale myndigheter.

  • Bamble kommune har utarbeidet mal for sikkerhetsplan: Mal sikkerhetsplan (docx) 

  • Arrangementsveileder med praktiske råd og tips til hvordan du kan planlegge og gjennomføre ditt drømmearrangement

Det første du bør gjøre er alltid å fylle ut søknadsskjema for arrangementstillatelse og sende det til kommunene så raskt som mulig. Hensikten med å pålegge arrangører plikt til å søke om tillatelse, er at kommunen skal kunne gi bedre hjelp til selvhjelp for arrangørene. Søknaden vil hjelpe oss i kommunen til å hjelpe deg. 

 

 

 

Sist oppdatert: 05. mars 2024