Arrangement

Bamble kommune følger de nye nasjonale tiltakene som trer i kraft kl. 24:00 natt til torsdag 9. desember og de varer i utgangspunktet i fire uker. 

Råd og anbefalinger:

Sosial kontakt

 • Man bør maks ha 10 gjester hjemme ut over egen husstand. Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene.
 • Man bør prøve å begrense antall nærkontakter.

Organiserte fritidsaktiviteter

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.
 • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på maks 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.
 • Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Forskriftsfestede tiltak:

Arrangementer og sammenkomster

 • Maksimalt 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.
 • Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser, se nedenfor.
 • Maks 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
 • 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene, på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.
 • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
 • Skjenkestopp klokken 24:00 på arrangementer med skjenkebevilling.
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære.
 • På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Lenker til statlige, regionale og lokale regler og anbefalinger:        

GRUNNLEGGENDE SMITTEVERN

 • Syke og personer med lutfveissymptomer, skal ikke delta på noen form for aktivitet
 • Gode håndvask- og hånddesinfeksjonsrutiner: Det er bedre å sprite seg en gang for mye enn en gang for lite
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du teste deg. Dette gjelder også vaksinerte.

 

Meldeplikt for store arrangementer 

For å kunne gi god veiledning til arrangører er det i Bamble kommune meldeplikt for offentlige utendørs-arrangementer. 

Lenke til Bamble kommunes meldeskjema finner du her: 

Arrangementsmeldingsskjema  Det er arrangøren, ikke utleier som melder til Bamble kommune. 

STORE ARRANGEMENTER

 • Bamble kommune vil på bakgrunn av meldingsskjemaet vurdere om arrangementet er så stort og komplekst at det også vil kreve en fullstendig søknad om arrangementstillatelse. De som må levere fullstendig søknad om arrangementstillatelse vil få beskjed om dette. Det er mulig å bruke meldeskjemaet til å laste opp vedlegg som er nødvendig for arrangementstillatelser.
 • Søknadsskjema for arrangementstillatelse slik at du som arrangør kan få en samlet tilbakemelding om hvilke type tillatelser etc du må innhente for å kunne gjennomføre ditt arrangement. Denne ordningen er for større arrangement som krever mer planlegging og tyngre involvering av lokale og regionale myndigheter.

 • Bamble kommune har utarbeidet mal for sikkerhetsplan:  Mal sikkerhetsplan (docx)

 • Arrangements- og prosjekttilskuddsordning som kan bidra til å finansiere ditt arrangement. Det finnes et eget søknadsskjema som du finner her 

 • Arrangementsveileder med praktiske råd og tips til hvordan du kan planlegge og gjennomføre ditt drømmearrangement

Det første du bør gjøre er alltid å fylle ut søknadsskjema for arrangementstillatelse og sende det til kommunene så raskt som mulig. Hensikten med å pålegge arrangører plikt til å søke om tillatelse, er at kommunen skal kunne gi bedre hjelp til selvhjelp for arrangørene. Søknaden vil hjelpe oss i kommunen til å hjelpe deg. 

 

Historikk over nasjonale og lokale regler, råd og anbefalinger iht aktiviteter og arrangementer     

25.09.2021

Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap

05.08.2021

Bamble kommune avvikler ordning med meldeplikt for alle arrangementer

18.6.21

Bamble følger nasjonale regler.

10.6.21

Bamble viderefører nasjonale regler med lokale tiltak om munnbindpåbud og skjenking til kl. 22:00. Gjelder frem til 17. juni.

3.6.21

Bamble innfører nasjonale regler, men med lokale tiltak om munnbindpåbud og skjenking til kl. 22:00. Gjelder frem til 10. juni.

20.5.21

Bamble kommune viderefører 5B og lokale tiltak til 3. juni.

9.5.21

Bamble kommune gjeninnfører regional forskrift etter kapittel 5B i covid-19-forskriften med ekstra lokale tiltak.

6.5.21

Bamble kommune over til lokal forskrift fra og med fredag 7. mai.

23.4.21

Bamble går over til nasjonale retningslinjer

9.4.21

Bamble kommune nedskalerer regional forskrift fra kapittel 5A til 5B i covid-19-forskriften

20.3.21

Bamble kommune innfører regional forskrift etter kapittel 5A i covid-19-forskriften

22.1.2021

Bamble kommune viderefører lokal forskrift og følger nasjonale tiltak, lettelser i treninger/øvelser for barn og unge på tvers av kommunegrenser.

18.1.2021

Bamble kommune viderefører lokal forskrift og følger nasjonale tiltak.

4.1.2021

Videreføring av lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bamble kommune forlenges til 18.01.2021 kl. 24.00. Nytt kulepunkt: «Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs og utendørs, utsettes til etter 18. januar. 

31.12.2020

Bamble kommune innfører stans i all idrettsaktivitet og alle organiserte fritidsaktiviteter for ungdom fra og med ungdomsskolealder og oppover samt alle voksne. Denne anbefalingen gjelder i første omgang fram til 18. januar og er en viderføring av anbefalingene som ble gitt før jul.

Når det gjelder kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for barn under ungdomssskolealder, anbefaler vi at aktiviter ikke startes opp første uka i januar slik at vi får tid til å se an smitteutviklingen etter julehøytiden.

Arrangementer og sammenkomster vurderes individuelt basert på innsendt arrangementsmelding.

21. desember:

 • Bruk av munnbind: Bamble kommunestyre vedtok 21. desember 2020 en lokal forskrift som blant annet omhandlet bruk av munnbind. 

7. desember 2020

 • Kommuneoverlegens anbefaling om å ikke gjennomføre møter og kamper på tvers av skolekretser 20. november - 7. desember, opphører ·       

3. desember 2020

 • Bamble kommune videreføre anbefaling om pause i all voksenidrett.
 • Bamble kommune viderefører anbefaling om at idrettsarrangement, kamper etc for barn og unge under 20 år ikke gjennomføres på tvers av kommunegrenser.        

20. november 2020

 • Kommuneoverlegen anbefaler at det ikke gjennomføres møter, kamper og treninger på tvers av kommunegrenser og skolekretser fram til 7. desember

13. november 2020

 • Bamble kommune anbefaler pause i aktiviteter, sammenkomst og arrangement for voksne fram til 4. desember

Les mer

 • Bamble kommune anbefaler at det ikke gjennomføres kamper, arrangement, treninger og øvinger på tvers av kommunegrenser for barn og unge under 20 år

Les mer

14. august 2020

 • Informasjon vedrørende idrettshaller og kulturlokaler:

Skjærgårdshallen åpner for normal bruk fra og med mandag 17. august. Alle andre kommunale idrettshaller og kulturlokaler, åpner for normal bruk fra mandag 24. august. 

Treningstid i idrettshallene er fordelt. Du kan sjekke booking og ledig tid for de ulike idrettshallene og kulturlokalene

 

Sist oppdatert: 07. desember 2021