Den kulturelle skolesekken

Hva er "Den kulturelle skolesekken"?

 

"Den kulturelle skolesekken" (DKS) er statens ordning for formidling av profejsonell kunst og kultur som del av undervisningstilbudet i grunnskolen. Ordningen er finansiert av spillemidler, i tillegg til egenandeler fra de kommunene som er med på ordningen.

Bambles grunnskoleelever får en rekke kulturopplevelser hvert år. Noen er produsert av Vestfold og Telemark fylkeskommune (DKS Vestfold og Telemark) - og noen er produsert lokalt (DKS Bamble)

Kontaktperson

Anne Hvål - Tlf. 91365034

DKS Vestfold- og Telemark

Fylkeskommunen produserer og leverer kulturproduksjoner til alle elever på alle trinn i Bamble. Hovedsjangrene er musikk, billedkunst, litteratur og dans/teater hvert skoleår.

Klikk her for se mer om DKS Vestfold- og Telemark

Klikk her for å se tilbudet til grunnskolene fra DKS Vestfold og Telemark

DKS Bamble

Virksomhet for Kultur har rollen som kommunekoordinator for tilbudene fra fylkeskommunen. 

Vi utformer og administrerer også de lokale kulturtiltakene. Turneplanene  utarbeides i samråd med den enkelte skole, slik at de så godt som mulig tilpasses den øvrige skoleruta. Skolene har arrangørrolle og skal legge til rette for kunstnerne som besøker skolen.

Alle tiltak er gratis for elevene.

Den kulturelle skolesekken

Kulturtanken - det nasjonale sekretariatet for Den kulturelle skolesekken

Kontaktperson for Den kulturelle skolesekken i Bamble er Anne Hvål, postmottak@bamble.kommune.no

Sist oppdatert: 24. august 2023