Kunstnerisk utsmykking

Kunstnerisk utsmykking

Konsulenthjelp i forbindelse med kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg. I kommunestyrevedtak 115/98 står det at inntil 1% av byggesummen på nye bygg skal gå til kunstnerisk utsmykking.

Kunstnerisk utsmykking skal være med på å gi brukerne av kommunale bygg anledning til å se profesjonell kunst. Samtidig som det er viktig å skape et stimulerende mijø, og sikre arbeidsoppgaver for kunstnere.

Kontaktperson

Anne Hvål - Tlf. 91365034

Kriterium/vilkår

Ved prosjektering av nybygg, skal inntil 1% av byggesummen legges inn i prosjektet til kunstnerisk utsmykking. Det skal i hvert enkelt tilfelle søkes om tilskudd fra KORO (Kunst i offentlige rom). Utsmykkingsprosjekt som får tilskudd fra KORO skal gjennomføres i samsvar med KOROs retningslinjer for kunstproduksjon i kommunale og fylkeskommunale bygg.

Se kommunale retningslinjer, vedtak 15.10.1998.

Se KORO, retningslinjer, tilskudd for kunstproduksjon i kommunale og fylkeskommunale bygg.

KORO (Kunst i offentlige rom)

Kunst fra Stathelle barneskole

Kunst fra skolen

 

Sist oppdatert: 27. januar 2021