Overordnede planer

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel 2013 – 2025

Den kulturelle skolesekken – KulturSMILet

Her formidles kunstopplevelser til barn og ungdom i grunnskolen, både gjennom fylkeskommunens turnéorganisasjon Kulturskatten i Telemark og Bamble kommunes lokale plan KulturSMILet. Arbeidet er et tett samarbeid mellom ulike kulturinstitusjoner i kommunen og grunnskolene.

Handlingsplan for lokal del av Den Kulturelle Skolesekken 2013 – 2017 finner du her.

«Den kulturelle skolesekken. Aktivitetskatalog for våren 2014» finner du her.

Frivillighetsplanen

Frivillighetsplanen 2014 - 2017

Idrettsplanen 2008 - 2017

Kulturskolens utviklingsplan

Kulturskolens uviklingsplan 2015 - 2018

Handlingsplan for kystkultur

Sist oppdatert: 09. desember 2014