Voksenopplæring etter introduksjonloven/ integreringsloven

Det er Kvalifiseringsteamet i NAV som har ansvar for dette i Bamble kommune.


Norsk- og samfunnskunnskapsopplæring for nyankomne innvandrere

Vi tilbyr opplæringen som en del av introduksjonsprogrammet, men også til andre flyktninger og innvandrere som ønsker det eller har rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 

Det er alder og type oppholdstillatelse som avgjør om den enkelte er i målgruppen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap. I introduksjonsloven/integreringsloven kan du lese mer om dette og du finner mye informasjon på Imdi.no og udi.no.

Høsten 2021 tilbyr vi:

Kurs i norsk: dagtid, 4 -5 dager i uka.

Kurs i 50 timer samfunnskunnskap: dagtid, 3 timer pr. uke. Undervisningen er på norsk og engelsk.

Trenger du samfunnskunnskap på andre språk? Ta kontakt med oss.

For betalende deltakere:

Norskopplæring: pris 10.000,- kr. pr. semester.

Prisen inkluderer bøker, nettressurs og en norskprøve.

1.      semester: 17.08.21 -  14.01.22

2.      semester: 17.01.22 - 17.06.22

Samfunnskunnskapskurs: Ta kontakt for mer informasjon og pris.

Betalt kursavgift kan ikke refunderes selv om deltaker slutter før kurset er ferdig. 

Prøver:

Vi arrangerer norskprøver, samfunnskunnskapsprøver og statsborgerprøver i samarbeid med Kompetanse Norge fire ganger i året. Kontakt oss for informasjon om påmelding og dager. 

Pris for prøver:

Norskprøve skriftlig: 750,- kr. eller 250,- kr. pr. delprøve (lytt, les, skriv).

Norskprøve muntlig: 700,- kr.

Samfunnskunnskapsprøve eller statsborgerprøve: 700,- kr.

Avmelding må skje senest 48 timer før prøven. Ved for sen avmelding eller ikke oppmøte til prøven, vil du motta en faktura pålydende 200,- kr.

 

Kontaktinformasjon:

Beliggenhet: Storgata 7 og 9. i Langesund.

Telefon kontor: 35965309 
 

Avdelingsleder Kvalifiseringsteamet: Gro Glenna Andersen

Mob: 481 65 095

E-post: gro.glenna.andersen@nav.no  //  gro.glenna@bamble.kommune.no

 

Prøveansvarlig: Lene Glenna

Mob: 48165093

E-post: lene.glenna@nav.no  //  lene.glenna@bamble.kommune.no

 

 

  

 

Sist oppdatert: 27. september 2021