Voksenopplæring/kvalifisering etter integreringsloven

Norsk- og samfunnskunnskapsopplæring for nyankomne innvandrere

Det er Kvalifiseringsteamet i NAV som har ansvar for dette i Bamble kommune.

Vi tilbyr opplæringen som en del av introduksjonsprogrammet, men også til andre flyktninger og innvandrere som ønsker det eller har rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 

Det er alder og type oppholdstillatelse som avgjør om den enkelte er i målgruppen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap. I introduksjonsloven/integreringsloven kan du lese mer om dette og du finner mye informasjon på www.imdi.no og www.udi.no

Kurstilbud høsten 2022

Norskkurs 

Semester høst 2022: 17.08.22 - 13.01.23

Vi tilbyr kurs i norsk på dagtid 3 – 5 dager i uka.

Vi tilrettelegger etter ditt behov så langt som mulig.

Er du betalende deltaker vil prisen variere etter antall timer du får tilbud om.

Prisen inkluderer bøker, nettressurs og en norskprøve.

Ta kontakt for informasjon og samtale om hva vi kan tilby deg.

 

Samfunnskunnskapskurs

Vi tilbyr også kurs i 75 timer samfunnskunnskap.

Noen kurs er digitale og andre kurs er stedlige.

Ta kontakt for informasjon om kurstype, språk, pris og oppstart.  

NB! Betalt kursavgift kan ikke refunderes selv om deltaker slutter før kurset er ferdig. 

Prøver

Vi arrangerer norskprøver, samfunnskunnskapsprøver og statsborgerprøver i samarbeid med Kompetanse Norge fire ganger i året. Kontakt oss for informasjon om påmelding og dager. 

Pris for prøver:

Norskprøve skriftlig A1-B2: 900 kr. eller 300 kr. per delprøve (lytt, les, skriv).
Norskprøve muntlig A1-B2: 900 kr.
Samfunnskunnskapsprøve eller statsborgerprøve: 800 kr.

Norskprøve C1: Les og muntlig, 1500 kr. // Lytt og skriv, 1000 kr.
C1 prøven avholdes to ganger i året, sommer og vinter.  

Hvis du ikke kan møte på prøven må du melde deg av i god tid.

Avmelding må skje senest 48 timer før prøven. Ved for sen avmelding eller ikke oppmøte til prøven, vil du motta en faktura pålydende 200 kr.

Kontaktinformasjon

Adresse: Tønderveien 9, 3961 Stathelle

Avdelingsleder Kvalifiseringsteamet: Gro Glenna Andersen
Mob: 481 65 095
E-post: gro.glenna.andersen@nav.no  //  gro.glenna@bamble.kommune.no

Prøveansvarlig: Lene Glenna
Mob: 481 65 093
E-post: lene.glenna@nav.no  //  lene.glenna@bamble.kommune.no

 

 

  

 

Sist oppdatert: 30. januar 2023