Politisk organisering

Ordfører Hallgeir KjeldalOrdfører i Bamble kommune

Ordfører i Bamble kommune heter Hallgeir Kjeldal og han representerer Arbeiderpartiet.

Ved siden av kommunens tjenester er de politiske og demokratiske prosesser kommunens viktigste oppgaver. Det politiske systemet drives med utgangspunkt i de politiske partiene. Ved kommunevalget hvert 4. år velges representanter til kommunestyret og andre politiske komiteer og utvalg.

Varaordfører er Heidi Herum som representerer Senterpartiet

Partier representert i kommunestyret

Medlemmer i kommunestyret 

Medlemmer i kommunestyret med e-post

Utvalg og råd

     Formannskapet 

     Administrasjonsutvalget

     Teknisk utvalg

     Helse og omsorgsutvalget

     Oppvekst og kulturutvalget

     Vilt- og innlandsfiskenemnda 

     Landbruksnemnda

     Eldrerådet

     Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

     Ungdomsrådet 2016 - 2017

     Samarbeidsutvalg for skoler, barnehager og kulturskole

Kontrollutvalget

Møteplan og saksdokumenter

Medlemmer i Kontrollutvalget

Reglement for politiske organer

Reglement 2015-2019

Sist oppdatert: 18. mars 2019