Formannskapets innstilling til Budsjett 2017 og handlingsprogram 2017 – 2020 med vedlegg

Budsjett 2017 og handlingsprogram 2017 – 2020 med vedlegg legges til grunn for Bamble kommunes virksomhet i perioden