For politikere

Foto: Tore Fjell

Informasjon til politikere 

På denne siden finnes nødvendig informasjon til politiske partier i forbindelse med valget 2023.

    VIKTIGE TIDSFRISTER FOR POLITISKE PARTIER VED VALGET 2023

                               31. mars 2023, kl. 12.00 - Frist for å levere listeforslag    
                               20. april  2023, kl. 12.00 - Frist for å trekke listeforslag

 

Listeforslag

Sammen for Bamble 31.03.21

Listeforslag Venstre 29.03.23

Listeforslag Sosialistisk Venstreparti 28.03.23

Listeforslag Kristelig Folkeparti 27.03.23

Listeforslag Høyre endret 27.03.23

Listeforslag Fremskrittspartiet 23.03.23

Listeforslag Rødt 16.03.23

Listeforslag Arbeiderpartiet 26.02.23

Listeforslag Senterpartiet 21.02.23

 

Frist for nye partier

Nyopprettede partier har mulighet til å stille til valget. Det nye politiske partiet må i så fall ha blitt etablert og registrert innen fristen 2. januar 2023.

Hvem kan velges?

For å kunne bli valgt til representant i et kommunestyre eller fylkesting må du være oppført på en liste som stiller til valg.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er det ikke krav om norsk statsborgerskap for å stille til valg, men du må ha bodd i Norge i minst tre år. Du må også være registrert bosatt i Bamble kommune eller i fylket du stiller til valg i på valgdagen.  

Personer som har sentrale administrative funksjoner/stillinger i kommunen eller fylkeskommunen er ikke valgbare til kommunestyret eller fylkestinget.

Krav og frister til listeforslag

Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, må ha levert listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen innen 31. mars klokken 12.

Merk at listeforslaget må være mottatt av kommunen eller fylkeskommunen innen fristen.

Det er flere krav som må oppfylles for at et listeforslag kan godkjennes. Valgdirektoratet har derfor laget maler for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. 

Les alt om listeforslagene på valg.no

 

Opprette elektroniske listeforslag

Det er nå mulig å sende inn elektroniske listeforslag. Den elektroniske løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere, men følger samme regelverk og fungerer på tilsvarende måte som papirløsningen. Man kan fremdeles levere listeforslag på papir, men vi oppfordrer dere til å levere listeforslag via den elektroniske løsningen.

Les mer om hvordan dere bruker den elektroniske listeforslagsportalen.

Har dere spørsmål til utfylling av elektronisk listeforslag, ta direkte kontakt med Valgdirektoratet på e-post eller telefon: 33412940

 

Opprette manuelle listeforslag

Dere kan levere manuelle listeforslag dersom det er ønskelig.

Ved bruk av manuelle listeforslag skal dere benytte vedlagte mal som er utarbeidet av Valgdirektoratet.

 

Valgstyret

Valgstyret har ansvar for forberedelse og gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg. De har også ansvar for godkjenning av listeforslag og hvem som blir stemt inn (valgoppgjør).

Valgstyret i Bamble ledes av ordfører Hallgeir Kjeldal.

 

Godt valg!

 

 

 

 

Sist oppdatert: 31. mars 2023