For deg som skal stemme

 

Foto: Tore Fjeld 

På denne siden vil du finne informasjon om hvem som kan stemme, og hvordan du stemmer ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. Valget avholdes 11. september 2023.

Denne siden vil bli oppdatert med mer informasjon.

 

Hvem kan stemme?

For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, må du oppfylle følgende krav:

· Du er norsk statsborger, har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er eller har vært registrert bosatt i Norge.

· Du er utenlandsk statsborger, har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen 11. september.

· Du er statsborger i andre nordiske land (Danmark, Island, Finland eller Sverige), har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

 

For å kunne stemme må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. Dette gjelder både for norske statsborgere og utenlandske statsborgere. Les mer om manntallet lenger ned på siden.

 

Hvordan stemmer du?

Selve valget foregår ved personlig oppmøte i et valglokale på valgdagen, eller ved å avgi forhåndsstemme. Hvis du har avgitt forhåndsstemme, er det denne som gjelder. Du kan selv bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller om du vil stemme på valgdagen.

Forhåndsstemme

Her vil du få mer informasjon om hvor og når du kan forhåndsstemme så snart dette er bestemt.

Hjelp til å stemme

Trenger du hjelp eller veiledning når du skal stemme så ta kontakt med en valgmedarbeider. Valgmedarbeiderne har taushetsplikt.

Står du i manntallet?

Alle velgere som har stemmerett og er bosatt i Norge står i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt i pr. 30.06.

Har du flyttet etter denne datoen, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.  Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme.

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Har du ikke vært bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet.

Mer informasjon finner du på valg.no

 

Sist oppdatert: 25. januar 2023