For deg som skal stemme

 

Foto: Tore Fjeld 

På denne siden vil du finne informasjon om hvem som kan stemme, og hvordan du stemmer ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. Valget avholdes 11. september 2023.

Denne siden vil bli oppdatert med mer informasjon.

Kort om valget 2023

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valgene avholdes hvert fjerde år og neste valg er 11. september 2023.


Stortinget vedtok i juni 2022 at Vestfold og Telemark fylke skal deles i to nye fylker: Vestfold fylke og Telemark fylke. Endringene skal tre i kraft fra 1. januar 2024.   

Valg til fylkesting og kommunestyre i 2023 skal gjennomføres som om delingen allerede er gjennomført. D.v.s. at det skal velges representanter til fylkestinget i Telemark og fylkestinget i Vestfold.

Hvem kan stemme?

For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, må du oppfylle følgende krav:

· Du er norsk statsborger, har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er eller har vært registrert bosatt i Norge.

· Du er utenlandsk statsborger, har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen 11. september.

· Du er statsborger i andre nordiske land (Danmark, Island, Finland eller Sverige), har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

For å kunne stemme må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. Dette gjelder både for norske statsborgere og utenlandske statsborgere. Les mer om manntallet lenger ned på siden.

Hvordan stemmer du?

Selve valget foregår ved personlig oppmøte i et valglokale på valgdagen, eller ved å avgi forhåndsstemme. Hvis du har avgitt forhåndsstemme, er det denne som gjelder. Du kan selv bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller om du vil stemme på valgdagen.

Du kan tidligstemme på Servicetorget i Bamble rådhus fra 3. juli til 9. august. Tidligstemming er for deg som ikke kan stemme på valgdagene eller i forhåndsstemmeperioden.

Forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til 8. september. Se hvor og når du kan forhåndsstemme i Bamble kommune

Valglokaler i Bamble

Valgdagen er 11. september 2023, men stemmelokalene i Bamble er også åpne 10. september. Åpningstiden er 12.00-20.00 begge dager. 

Her kan du stemme:
Langesund: Skjærgårdshallen
Stathelle: Stathelle bo- og servicesenter
Rugtvedt: Rugtvedt skole 
Herre: Herre Skole                       
Rønholt: Rønholt skole   

På valgdagen må du stemme i den kommunen du er folkeregistrert i.

Hjelp til å stemme

Trenger du hjelp eller veiledning når du skal stemme så ta kontakt med en valgmedarbeider. Valgmedarbeiderne har taushetsplikt.

Står du i manntallet?

Alle velgere som har stemmerett og er bosatt i Norge står i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt i pr. 30.06.

Har du flyttet etter denne datoen, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.  Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme.

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Har du ikke vært bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet.

Mer informasjon finner du på valg.no

 

Sist oppdatert: 08. august 2023