Veiledning/hjelp

Står du fast med iPaden

 • kommunal epost
 • eMeetings
 • ditt passord eller brukerident
 • tilgang til Politikernettet
 • tilgang til 3G
 • oppdatere ipaden
 • komme inn på iTunes

Kontakt helpdesk

ITG - tlf: 959 61 021

...eller se brukerveiledninger og ofte stilte spørsmål under...

Brukerveiledninger

Bruk av iPad for politikere

Bruk av eMeetings

Oppdatering av eMeetings

Brukerveiledning Visma Expense

Krav om møtegodtgjørelse

Møtegodtgjørelse for ordinære møter utbetales to ganger i året. Utbetalingen skjer automatisk etter registrering av oppmøte, men noen møter må politikerne selv kreve møtegodtgjørelse for. Alle politikere som har kommunal e- post adresse og kommunal iPad skal levere dette elektronisk (se brukerveiledning). Politikere som ikke har fått iPad av kommunen, må melde inn krav om møtegodtgjørelse manuelt via dette skjema. 

Det utbetales ikke møtegodtgjørelse i forbindelse med kurs, konferanser, orienteringer, folkemøter, befaringer og lignende unntatt når hele utvalget er innkalt med møteplikt.

Nedenfor følger en oversikt over utvalg og råd hvor møtegodtgjørelse utbetales automatisk. For alle andre møter, må politikerne selv sende krav om møtegodtgjørelse.

For disse utvalg og råd skal du IKKE sende krav om møtegodtgjørelse:
 • Administrasjonsutvalget
 • Bamble valgkomité
 • Bamble valgstyre
 • Bamble legatstyre
 • Eldrerådet
 • Formannskapet
 • Godtgjørelseskomiteen
 • Grenland Havn - representantskapet
 • Gruppeledermøtet
 • Helse- og omsorgsutvalget
 • Klagenemnd for eiendomsskatt
 • Kommunestyret
 • Kontrollutvalget
 • Landbruksnemnda
 • Oppvekst- og kulturutvalget
 • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Sakkyndig nemnd
 • Stipend- og priskomiteen
 • Teknisk utvalg
 • Vilt- og innlandsfiskenemnda

Erstatning barnepass

Erstatning barnepass 2018

Egenerklæringer

Egenerklæring vedrørende tapt arbeidsfortjeneste

Reiseregning

Reiseregning for nedlasting

Ofte stilte spørsmål

Hva gjør jeg hvis iPaden "låser" seg?

Se svaret

Hvordan koble seg til trådløse nettverk?

Se svaret

Begynner iPad å bli treig?

Se svaret

Sist oppdatert: 24. mai 2019