Strategidokument, økonomiplan og budsjett

Økonomiplan og budsjett for kommende 4-årsperiode

Økonomiplanen, eller budsjettet, er det øverste politiske styringsdokumentet i kommunen. Planen omfatter hele kommunens virksomhet, og gir oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen behandles i to omganger, først som et Strategidokument, deretter som det endelige budsjettdokumentet. Kommunestyret vedtar neste års budsjett i desember hvert år, og det omfatter budsjett for neste år, og handlingsplan for de fire neste årene. Formålet er å realisere målsetninger i kommunens planer, planlegge gjennomføring av nye tiltak, og føre kontroll med kommunens ressurstilgang og ressursbruk.

Budsjett og økonomiplan 2024-2027

Kommunestyrets vedtatte budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 (pdf.)

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 (pdf.)

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 (web.)

Kommunedirektørens kunnskapsgrunnlag 2024-2027

Budsjett og økonomiplan 2023-2026

Kommunestyrets vedtatte Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 (pdf.)

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 (web)

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 (pdf.)

Kommunedirektørens strategidokument 2023-2026 (web)

Kommunedirektørens strategidokument 2023-2026 (pdf.)

Budsjett og økonomiplan 2022-2025

Formannskapets innstilling til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 (web)

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 (pdf.)

Kommunedirektørens strategidokument 2022-2025

Politiske spørsmål og svar til budsjett og økonomiplan 2022-2025

Presentasjon budsjettkonferansen - Kommuedirektørens innledning

Presentasjon budsjettkonferansen - Økonomi

Presentasjon budsjettkonferansen - Kommunalområdenes fremlegg

Vedlegg - Saksprotokoll Kommunedirektørens strategidokument 2022-2025

Vedlegg - Kommunale gebyrer, budsjett 2022

Vedlegg - Lokal forskrift for gebyrer

Vedlegg - Budsjett for kontrollarbeid 2022 - Bamble kommune

Vedlegg - Vedtak kontrollutvalget, sak 26/21

 

Budsjett og økonomiplan 2021-2024 (KST 108/20)

Kommunestyrets vedtatte budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 (Web)

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 (pdf.)

Kommunedirektørens strategidokument 2021-2024

Kunnskapsgrunnlag 2021-2024

 

Budsjett og handlingsprogram 2020-2023 (KST 85/19)

Kommunestyrets vedtatte budsjett 2020 og handlingsprogram 2020-2023

Rådmannens forslag til budsjett 2020 og handlingsprogram 2020-2023 (Web)

Rådmannens utfordringsnotat 2020-2023

 

Budsjett og handlingsprogram 2019-2022

Kommunestyrets vedtatte budsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022

Rådmannens forslag til budsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022 (Web)

Rådmannens forslag til budsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022 (pdf.)

Rådmannens utfordringsnotat 2019-2022 (Web)

Rådmannens utfordringsnotat 2019-2022 (pdf.)