Årsmelding og rapporter

Administrasjonens tilbakerapportering til folkevalgte igjennom året.

Årsmeldingen er administrasjonen sin rapport til kommunestyret om ressursbruk og resultater for året som gikk. Rapporten viser hva som er levert på de ulike tjenesteområdene det siste året, og inngår i kommunens overordnede planverk. I tillegg til årsrapporteringen rapporterer administrasjonen til kommunestyret om drift 2 ganger årlig i tertialrapportene.

2023

Årsmelding 2023 (Web)

Årsmelding 2023 - Årsregnskap med noter og årsberetning (pdf)

Driftsrapport 2. tertial (pdf.)

Driftsrapport 1. tertial (pdf.)

 

2022

Årsmelding (Web)

Årsmelding 2022 - Årsregnskap med noter og årsberetning (pdf)

Enhetenes årsrapporter 2022 (pdf)

Driftsrapport 2. tertial 2022 (pdf.)

Driftsrapport 1. tertial 2022

Driftsrapport 1. tertial 2022 - Presentasjon for kommunestyret 16.06.22

 

2021

Årsmelding (Web)

Driftsrapport 1. tertial (Web)

Driftsrapport 1. tertial (pdf.)

Driftsrapport 1. tertial (Kommunestyrets behandling sak 50/21)

Driftsrapport 2. tertial (Web)

Driftsrapport 2. tertial (pdf.)

 

2020

Årsmelding (Web)

Årsmelding (pdf.)

Årsmelding (Kmmunestyrets behandling sak 34/21) 

Driftsrapport 1. tertial (pdf.)

Driftsrapport 1. tertial (Kommunestyrets behandling sak 32/20)

Driftsrapport 2. tertial (pdf.)

Driftsrapport 2. tertial (Kommunestyrets behandling sak 85/20)

 

2019

Årsmelding del 1(pdf.)

Årsmelding del 2 (pdf.)

Årsmelding (Kommunestyrets behandling sak 26/20)

Driftsrapport 1. tertial (pdf.)

Driftsrapport 2. tertial (pdf.)

 

2018

Årsmelding (Web)

Årsmelding del 1 (pdf.)

Årsmelding del 2 (pfd.)

Driftsrapport 1. tertial (pdf.)

Driftsrapport 2. tertial (pdf.)