Kommunale krav

Kommunale krav

Virksomhet for plan og økonomi har ansvar for oppfølging og innkreving av kommunale krav:

 • Eiendomsavgifter: eiendomsskatt, vann- og kloakkavgift, avfallsgebyr, feie- og tilsynsgebyr
  • Alle avgifter og eiendomsskatt vil fra 2020 bli fakturert med 12 terminer årlig.
  • vannmåleravregning i mars hvert år
  • For 2020 vil terminer som kun gjelder eiendomsskatt og som er under kr. 30,- bli fakturert i én årssum på fakturaen i april.
 • Gebyrer ved oppmåling, regulering, byggesak o.l.
 • Barnehage, SFO og kulturskole
 • Husleie for kommunale boliger
 • Helse og omsorg
 • Salg/ skjenkegebyrer
 • Biblioteket
 • Sosiallån

I tillegg har virksomheten ansvar for innfordringen av en rekke kommunale krav av mer tilfeldig art.

Kommunale krav innbetales til konto nr. 2601.35.89703

Kontaktopplysninger

Har du spørsmål om beregningsgrunnlag og den enkelte tjeneste må du henvende deg til den virksomheten i kommunen hvor kravet er oppstått.

Ved spørsmål om renovasjonsordningen, ta kontakt med Renovasjon i Grenland (RIG)
Tlf: 35 10 10 10
Epost: post@rig.no

Når det gjelder spørsmål om innbetaling og inkassosaker vedrørende kommunale krav, så ta kontakt med Virksomhet for plan og økonomi

Fakturering

Postmottak

Sentralbord Bamble kommune: Tlf: 35 96 50 00

Sist oppdatert: 20. april 2020