Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Vedtatt budsjett og økonomiplan

Kommunestyrets vedtatte budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Her kan du se kommunedirektørens presentasjon og forslaget til økonomiplan.

Kommunedirektørens presentasjon 02.11.23

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2024-2027

Kostratall - vedlegg til økonomiplan 2024-2027

Kommunedirektørens kunnskapsgrunnlag for 2024-2027

Kunnskapsgrunnlaget er første fase i arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan. Kunnskapsgrunnlag vektlegger en overordnet statusbeskrivelse og løfter frem hovedutfordringene Bamble kommune nå står ovenfor.  Kunnskapsgrunnlaget skal sammen med kommuneplans samfunnsdel, gjeldende økonomiplan, årsrapport, enkeltvedtak og eksterne føringer legge grunnlag for økonomiplan.

Kommunedirektørens grunnlag til økonomiplan 2024-2027 legges etter planen frem 2.november og skal vedtas i kommunestyret 14.desember. Mål, strategier og tiltak for å imøtekomme kommunens utfordringer er en del av økonomiplanbehandlingen.

Kommunedirektøren mener kunnskapsgrunnlaget gir en god beskrivelse av utfordringene og tjenestene i Bamble kommune, og et godt grunnlag for å prioritere målsetninger, strategier og tiltak for å oppnå ønsket utvikling kommende år.

Kunnskapsgrunnlaget viser at kommunen står ovenfor vesentlige demografiske og økonomiske utfordringer fremover. Dette medfører behov for omstilling og innsparinger i årene som kommer, og vil ha konsekvenser for kommunens tjenester. Kunnskapsgrunnlaget viser også at kommunen har et godt grunnlag for å lykkes med dette. Kommunen har fortsatt økonomisk handlingsrom, er en veldreven organisasjon med dyktige medarbeidere, og gode tjenester til innbyggerne. For å lykkes stilles det også krav til god styring og bevisst prioritering i den kommende budsjettbehandlingen. Gode prosesser er grunnleggende for å skape godt forankrede, kunnskapsbaserte og gjennomførbare beslutninger.

 

Kommunedirektørens kunnskapsgrunnlag 2024 - 2027

 

 


 

 
Sist oppdatert: 08. mars 2024