Kunngjøring av vedtatte reguleringsplaner

Kunngjøring av vedtatt kommunedelplan m/KU for E18 - Dørdal Grimstad - NB! Det er ingen klagefrist på kommunedelplaner/kommuneplan

Detaljregulering for Salen

Vedtatt mindre endring av Dammuren

Vedtatt mindre endring av Findal Gård

Vedtatt Detaljplan id 378 Krabberødveien 18 - Stathelle

Vedtatt mindre endring av gjeldende plan id 304 Bunestoppen - gjelder lysløyper.

Vedtatt mindre endring av gjeldende plan id 304 - gjelder formål Brannstasjonen.

Vedtatt Detaljregulering av Grasmyr nord

Vedtatt Detaljregulering for Rådhusplassen på Stathelle

Vedtatt Detaljregulering med KU for Frier Tråk Vest for FV353 med unntak av område BN2 som går til mekling med Statsforvalteren.