Kunngjøring/varsel om oppstart:

Varsel om oppstart av planarbeid med planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel 2020-2025

Varsel om anbefalt Planprogram til Kommunedeleplan for kulturminner i Bamble.

Varsel om oppstart av Kongens Dam - Herre

Varsel om oppstart av planarbeide for Detaljplan for del av 27/382, 27/33,27/55, del av 27/141 OG 27/273 på Ekstrand

Varsel om oppstart av planarbeid for Detaljplan - Fortau ved Brevikstrand

Varsel om oppstart av planarbeide for gang/sykkelløsninger på to strekninger - Bamble Kirke - Aaby og Aaby Grindbakken -Utvidet varsel ny frist 19.4.21

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av foreslåtte planprogam for Kommunedelplan for klima og energi 2022 - 2031

Varsel om oppstart av planarbeid for Detaljregulering Frier - -Tråk vest for FV 353

Varsel om oppstart av planarbeid for Detaljregulering for Tostrups brygge (Tostrupsvei 5)

Varsel om oppstart avDetaljregulering for Krabberødveien 18

Varsle oppstart av reguleringendring innenfor plan id 121 fra Bedehus til bolig

Varsle oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Grasmyr Nord - boligområde med Plan id 391

Varsel om oppstart av Detaljregulering for del av Åstadtoppen med plan id 392

Varsel om oppstart av reguleringsendring fra næring til bolig innenfor gjeldende plan id 178 Stathelleområdet

Varsel om oppstart av planarbeid for Langrønningen hotell - tomt B - innenfor gjeldende plan id 308 Langrønningen

Varsle opptart av reguleringsendring/justering av gjeldende plan id 243 Sandviklandet

Varsel om endring av vedtatt plan id 345 for Stathelle Marina, Åsenbakken 6, gnr.107, bnr.116.

Varsel om endring av bestemmelser innenfor gjeldende områdeplan Frier vest.

Varsel om oppstart reguleringsendring planid 405 innenfor gjeldende plan id 205 Rugtvedt industriområde

Varsle/høring om endring på del av gjeldende reguleringsplan id 214.