Varsel om oppstart av planarbeid og forslag til planprogram for kommunedelplan for Klima og energi 2022-2031

Varsel om oppstart i avisa den 14.11.20  - frist for innspill er 5.1.2021 av planarbeid og forslag til planprogram for Kommunedelplan for klima og energi 2022-2031

Annonse i avisa den 14.11.2020.pdf

Saksfremlegg og Vedtak.

20-03310-1 Saksfremlegg - Forslag til planprogram_ Kommunedelplan for klima og energi 1163609_8_1.pdf

20-03310-2 Vedtak TMU, 28102020, Sak 73_20, Forslag til planprogram_ Kommunedelplan for kli 1182881_1_1.pdf

Forslag til planprogram for Kommunedelplan for klima og energi 2022 - 2031.

20-03310-1 Forslag planprogram2 1175056_3_1.pdf

 

Sist oppdatert: 10. november 2020