Varsle oppstart av arbeid for Langrønningen hotell-Tomt B