Høring av endring av tillatelse for Inovyn Norge AS, klor/VCM-fabrikken - legges ut til offentlig ettersyn

Oversendelses av brev fra Miljødirektoratet

Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet (Transmission of letter).pdf

Anmodning om uttalelse og utlegging til offentlig gjennomsyn - Høring av endring av tillatelse for Iovyn Norge AS, klor_VCM fabrikken.

Anmodning om uttalelse og utlegging til offentlig gjennomsyn - Høring av endring av tillatelse for Inovyn Norge AS, klor_VCM-fabrikken.pdf

Kunngjøring - Inovyn Norge AS

Kunngjøring - Inovyn Norge AS, klor_VCM-fabrikken.pdf

Notat til Miljødirektoratet - Tilbakemelding på varsel om endring av tillatelse 2.2.21

Notat til Miljødirektoratet-Tilbakemelding på varsel om endring av tillatelse-02.02.2021.pdf

Redegjørense for enkelte BAT-konklusjoner i CWW BREF-15.8.2019

Redegjørelse for enkelte av BAT-konklusjoner i CWW BREF-15.08.2019.pdf

Tilbakemelding om krav til redegjørelse for BAT-konklusjon i BREF for Production og Large Volum Organic LVOC 31.8.2018

Tilbakemelding til krav om redegjørelse for BAT-konklusjoner i BREF for Production of Large Volum Organic chemicals LVOC-31.08.2018.pdf

Inovyn Norge AS, Klor_VCM fabrikken - Redegjørelse for BAT-konklusjon og tilstandsrapport 7.11.2017

Inovyn Norge AS, Klor_VCM fabrikken-Redgjørelse for BAT-konklusjoner og tilstandsrapport-07.11.2017.pdf

Sist oppdatert: 19. februar 2021