Reguleringsplan for Frier - Tråk - Høring og offentlig ettersyn av planprogram