Beredskapsavdelingen

Beredskapsavdelingen 

Brannsjef  Jørn Urberg Tveten - tlf: 35 96 51 34 - Epost

Kontaktperson

Branninspektør Nils Henrik Nilsen - tlf: 35 96 58 00 - Epost

BRANNVAKT BAMBLE

481 64 925 (Innsatsleder)

Om avdelingen

 • Beredskapsavdelingen er organisert med 4 vaktlag med 5 mann på hvert lag
 • Hovedbrannstasjonen ligger på Eik hvor kommunens ingeniørvesen også er plassert
 • På Herre er det en mindre stasjon med brannbil og annet utstyr og materiell
 • Beredskaspsavdelingen består av ca 30 mannskaper samt at det er ca 100 personer som er med i skogbranntroppene i Telemark
 • Brannvesenet i Bamble har samarbeidsavtale med industrien på Rafnes ved branner og ulykker (Norward AS)
 • Dette samarbeidet medfører en høy beredskap i Bamble kommune mot branner og ulykker

Oppgaver

 • Være innsatsstyrke ved branner og ulykker.
 • Være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse.
 • Etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen.
 • Utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner.
 • Gjennomføre serviceoppdrag for andre kommunale tjenester

 

Nødnummer                                                                 

Sist oppdatert: 11. april 2018