Grenland Brann og redning

BRANNVAKT BAMBLE

Telefon: 481 64 925 

Brann og beredskapsavdelingen

Bamble Kommune er en del av Grenland Brann og Redning IKS

Grenland brann og redning ble etablert og realisert 1. januar 2020. Det er by- og kommunestyrene i Bamle, Drangedal og Porsgrunn kommune som har vedtatt en felles brann- og redningsberedskap. Den nye organisasjonen dekker hovedsaklig 3 kommuner med et areal på over 1532 kvadratkilometer. Den nye organisasjonen består av 118 ansatte fordelt på 3 hovedstasjoner og er dermed et slagkraftig brannvesen.

For øvrig informasjon og kontaktopplysninger finner du på hjemmesidene

Grenland Brann og Redning

Telefon: 35 54 70 00

Viktige telefonnummer:


BRANN: 110

POLITI: 112

AMBULANSE: 113

Sist oppdatert: 19. mai 2022