Priser og gebyrer - Teknisk og eiendom

Priser og gebyrer

Kommunale avgifter

Vann

ALLE PRISENE ER INKL. MVA

2023

VANN:

 

Tilkoblingsgebyr vann pr. tilkobling

125,-

 

 

Årsgebyr:    Fast del for alle abonnenter

3.090,-

Variabel del, bolig Gr 1 (125 m3)

1.725,-

Variabel del, bolig Gr 2 (164 m3)

2.263,-

Variabel del, hytte helårs (62,5 m3)

863,-

Variabel del, hytte 6 mnd (31,25 m3)

431,-

Variabel del hytte vannp.vann (15,62 m3)

215,-

 

 

Målt forbruk pr m3

13,80,-

Kloakk

AVLØP:

2023

Tilkoblingsgebyr avløp pr tilkobling

125,-

 

 

Årsgebyr: Fast del for alle abonnenter

3.630,-

Variabel del, bolig Gr 1 (125 m3)

2.734,-

Variabel del, bolig Gr 2 (164 m3)

3.588,-

Variabel del hytte helårs (62,5 m3)

1368,-

Variabel del hytte 6 mnd (31,25 m3)

684,-

 

 

Målt forbruk pr m3

21,88,-

 

 

Septiktømming

SEPTIKKTØMMING:

2023

Årsgebyr bolig – pris pr år.

 

0-2 m3 - tømmes hver år

3.940,-

Større enn 2 m3 – tømmes hvert 2.år

3.490,-

Tømming utenfor rute

901,-

Tømming - Tett tank pr m3.

662,-

Tømming - Minirenseanlegg pr m3

662,-

Ikke klargjort tank

901,-

Tilsynsgebyr private anlegg (avg.fritt)

407,-

 

 

Fritidsbolig.

2023

Tømming slamavskiller/tank – pris pr tømming.

3.940,-

Feie- og branntilsynsgebyr

FEIE- OG BRANNTILSYNSGEBYR

2023

Feie-og tilsynsgebyr

914,-

Godkjenning/kontroll av ildsted

538,-

Renovasjonsgebyr

Renovasjon i Grenland

Parkeringsgebyr

PARKERINGSGEBYR

2023

Parkeringsgebyr Krogshavn - faste plasser pr år

1.120,-

Parkeringsgebyr Krogshavn - sesongkort hytter

800,-

Parkeringsgebyr Krogshavn - sesongkort dagsbesøkende

200,-

Parkeringsgebyr Krogshavn pr dag

20,-

Parkeringsgebyr Rognstranda pr dag

20,-

Parkering Valle pr døgn

50,-

Torgplasser

TORGPLASSER. (avg.fritt)

2023

Torgplass – fast tildelt plass

556,-

Torgplass – tilfeldig plass pr dag

276,-

Plasser som disponeres etter kl 18.00

7.881,-

Leie av asfaltert areal som disp.24 t/døgn i min 1 mnd pr pr m2.

370,-

Leie av tilfeldig containerplass utover en uke, pris pr døgn

236,-

Gravesøknader

GRAVESØKNADER

2023

Gebyr for gravesøknad

2.000,-

Gebyrregulativ for plan og byggesak 2023

Lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven,

matrikkelloven, forurensingsloven, konsesjonsloven og jordloven 

Lokal forskrift

 

Kapittel 1 -  Generelle bestemmelser

Kapittel 2 - Private planforslag (reguleringsplaner)

Kapittel 3 - Byggesak

Kapittel 4 - Eierseksjonering

Kapittel 5 - Matrikkelarbeid

Kapittel 6 - Utslippssaker

Kapittel 7 – Konsesjonssaker etter konsesjonsloven og delingssaker etter jordloven

 

Sist oppdatert: 27. mars 2019