Priser og gebyrer - Teknisk og eiendom

Priser og gebyrer

Kommunale avgifter

Vann

ALLE PRISENE ER INKL. MVA

2019

2020

VANN:

 

 

Tilkoblingsgebyr vann pr. tilkobling

125,-

125,-

 

 

 

Årsgebyr:    Fast del for alle abonnenter

2.527,-

2.706,-

Variabel del, bolig Gr 1 (125 m3)

1.252,-

1.372,-

Variabel del, bolig Gr 2 (164 m3)

1.642,-

1.800,-

Variabel del, hytte helårs (62,5 m3)

624,-

686,-

Variabel del, hytte 6 mnd (31,25 m3)

312,-

343,-

Variabel del hytte vannp.vann (15,62 m3)

156,-

171,-

 

 

 

Målt forbruk pr m3

10,01

10,98

Kloakk

AVLØP:

 

 

Tilkoblingsgebyr avløp pr tilkobling

125,-

125,-

 

 

 

Årsgebyr: Fast del for alle abonnenter

3.044,-

3.044,-

Variabel del, bolig Gr 1 (125 m3)

1.579,-

1.991,-

Variabel del, bolig Gr 2 (164 m3)

2.071,-

2.612,-

Variabel del hytte helårs (62,5 m3)

789,-

995,-

Variabel del hytte 6 mnd (31,25 m3)

395,-

498,-

 

 

 

Målt forbruk pr m3

12,63

15,93

 

 

 

Spyling av kloakk.

 

 

Timepris bil og mann

1.312,50

1.312,50

Tillegg for hjelpemann pr time

429,-

429,-

Septiktømming

SEPTIKKTØMMING:

 

 

Årsgebyr bolig – pris pr år.

 

 

0-2 m3 - tømmes hver år

4.393,-

4.393,-

Større enn 2 m3 – tømmes hvert 2.år

3.892,-

3.892,-

Tømming utenfor rute

812,50

812,50

Tømming - Tett tank pr m3.

596,-

596,-

Tømming - Minirenseanlegg pr m3

596,-

596,-

Ikke klargjort tank

812,50

812,50

Tilsynsgebyr private anlegg (avg.fritt)

367,-

367,-

 

 

 

Fritidsbolig.

 

 

Tømming slamavskiller/tank – pris pr tømming.

4.393,-

4.393,-

Feie- og branntilsynsgebyr

FEIE- OG BRANNTILSYNSGEBYR

 

 

Feie-og tilsynsgebyr

665,50

665,50

Godkjenning/kontroll av ildsted

538,-

538,-

Renovasjonsgebyr

RENOVASJONSGEBYR:

 

 

SORT DUNK

 

 

Årsabonnement                       45 ltr

45 ltr dunk er gått ut av produksjon og tilbys ikke lenger til nye kunder,Ved bytte av 45 ltr., settes 80 ltr ut.

1.916,-

2.179,-

”                                   80 ”

90 ltr er gått ut av produksjon og ved neste bytte settes 80 ltr ut.

2.573,-

2.926,-

”                                 140 ”

130 ltr er gått ut av produksjon og ved neste bytte settes 140 ltr ut.

2.900,-

3.400,-

240 ”

4.918,-

5.593,-

370 ”

7.479,-

8.506,-

660 ”

13.301,-

15.127,-

4 m3

79.048,-

89.899,-

5 m3

82.796,-

94.161,-

6 m3

99.355,-

112.994,-

 

 

 

GRØNN DUNK

 

 

Årsabonnement

140 ltr

339,-

386,-

240 ”

339,-

386,-

370 ”

858,-

978,-

660 ”

1.596,-

1.819,-

660 ” industri

2.055,-

2.343,-

4 m3

12.183,-

13.889,-

5 m3

12.579,-

14.340,-

6 m3

15.095,-

17.208,-

 

 

 

USORTERT SORT DUNK

 

 

Årsabonnement

90 ltr

3.215,-

3.665,-

140 ”

3.735,-

4.258,-

240 ”

6.150,-

7.011,-

370 ”

9.349,-

10.658,-

660  ”

16.630,-

17.208,-

 

 

 

Ekstratømming for ikke sortert inntil 370 ltr

625,-

625,-

Ekstratømming for ikke sortert 660 ltr eller mer

1.875,-

1.875,-

Ekstrasekken

20,-

20,-

Grovavfallsrute-bestillingstjeneste

250,-

250,-

Fritidsrenovasjon

2.030,-

2.314,-

Rabatt hjemmekompostering

-375,00

-375,-

Parkeringsgebyr

PARKERINGSGEBYR

 

 

Parkeringsgebyr Krogshavn - faste plasser pr år

1.088,-

1.120,-

Parkeringsgebyr Krogshavn - sesongkort hytter

800,-

800,-

Parkeringsgebyr Krogshavn - sesongkort dagsbesøkende

200,-

200,-

Parkeringsgebyr Krogshavn pr dag

20,-

20,-

Parkeringsgebyr Rognstranda pr dag

20,-

20,-

Parkering Valle pr døgn

50,-

50,-

Torgplasser

TORGPLASSER. (avg.fritt)

 

 

Torgplass – fast tildelt plass

524,-

539,-

Torgplass – tilfeldig plass pr dag

260,-

268,-

Plasser som disponeres etter kl 18.00

7.429,-

7.652,-

Leie av asfaltert areal som disp.24 t/døgn i min 1 mnd pr pr m2.

348,-

359,-

Leie av tilfeldig containerplass utover en uke, pris pr døgn

223,-

229,-

Gravesøknader

GRAVESØKNADER

 

 

Gebyr for gravesøknad

2.000,-

2.000,-

 

Gebyrregulativ for plan og byggesak 2021

Gebyrregulativ for plansaker 2021

Gebyrregulativ for byggesaker 2021

Gebyrregulativ etter matrikkelloven 2021

Behandling av utslippssaker 2021

Konsesjonssaker og delingssaker etter jordloven 2021

 

Sist oppdatert: 27. mars 2019