Priser og gebyrer - Teknisk og eiendom

Priser og gebyrer

Kommunale avgifter

Vann

ALLE PRISENE ER INKL. MVA

2021

VANN:

 

Tilkoblingsgebyr vann pr. tilkobling

125,-

 

 

Årsgebyr:    Fast del for alle abonnenter

2.674,-

Variabel del, bolig Gr 1 (125 m3)

1.514,-

Variabel del, bolig Gr 2 (164 m3)

1.986,-

Variabel del, hytte helårs (62,5 m3)

757,-

Variabel del, hytte 6 mnd (31,25 m3)

379,-

Variabel del hytte vannp.vann (15,62 m3)

189,-

 

 

Målt forbruk pr m3

12,11

Kloakk

AVLØP:

2021

Tilkoblingsgebyr avløp pr tilkobling

125,-

 

 

Årsgebyr: Fast del for alle abonnenter

3.044,-

Variabel del, bolig Gr 1 (125 m3)

1.983,-

Variabel del, bolig Gr 2 (164 m3)

2.601,-

Variabel del hytte helårs (62,5 m3)

991,-

Variabel del hytte 6 mnd (31,25 m3)

496,-

 

 

Målt forbruk pr m3

15,86

 

 

Septiktømming

SEPTIKKTØMMING:

2021

Årsgebyr bolig – pris pr år.

 

0-2 m3 - tømmes hver år

4.174,-

Større enn 2 m3 – tømmes hvert 2.år

3.699,-

Tømming utenfor rute

812,-

Tømming - Tett tank pr m3.

596,-

Tømming - Minirenseanlegg pr m3

596,-

Ikke klargjort tank

812,-

Tilsynsgebyr private anlegg (avg.fritt)

367,-

 

 

Fritidsbolig.

2021

Tømming slamavskiller/tank – pris pr tømming.

4.174,-

Feie- og branntilsynsgebyr

FEIE- OG BRANNTILSYNSGEBYR

2021

Feie-og tilsynsgebyr

666,-

Godkjenning/kontroll av ildsted

538,-

Renovasjonsgebyr

Renovasjon i Grenland

Parkeringsgebyr

PARKERINGSGEBYR

2021

Parkeringsgebyr Krogshavn - faste plasser pr år

1.120,-

Parkeringsgebyr Krogshavn - sesongkort hytter

800,-

Parkeringsgebyr Krogshavn - sesongkort dagsbesøkende

200,-

Parkeringsgebyr Krogshavn pr dag

20,-

Parkeringsgebyr Rognstranda pr dag

20,-

Parkering Valle pr døgn

50,-

Torgplasser

TORGPLASSER. (avg.fritt)

2021

Torgplass – fast tildelt plass

556,-

Torgplass – tilfeldig plass pr dag

276,-

Plasser som disponeres etter kl 18.00

7.881,-

Leie av asfaltert areal som disp.24 t/døgn i min 1 mnd pr pr m2.

370,-

Leie av tilfeldig containerplass utover en uke, pris pr døgn

236,-

Gravesøknader

GRAVESØKNADER

2021

Gebyr for gravesøknad

2.000,-

Gebyrregulativ for plan og byggesak 2021

Gebyrregulativ for plansaker 2021

Gebyrregulativ for byggesaker 2021

Gebyrregulativ etter matrikkelloven 2021

Behandling av utslippssaker 2021

Konsesjonssaker og delingssaker etter jordloven 2021

 

Sist oppdatert: 27. mars 2019