Havneavgift gjestehavn

Havneavgifter 

Bamble kommunestyre vedtok følgende betalingsordning for 2013:
Avgiftsbelagt periode: 15. juni - 15. august
Dagsbesøk er gratis.
Døgnavgift påløper etter kl 18.00 og betales etter båtens lengde:

Under 30 fot          Kr 200
30 - 40 fot  Kr 250
40 - 50 fot  Kr 300
50 fot og større         Kr 400


Satsene reguleres deretter i forbindelse med det årlige budsjettvedtaket.

Sist oppdatert: 15. oktober 2014