Tilskuddsordninger

Statlige tilskuddsordninger

"Spesielle miljøtiltak i jordbruket" (SMIL) og "Nærings- og miljøtiltak i skogbruket" (NMSK) 

innvilges fortløpende, senest 15.11 hvert år. Ny tildeling av midler til kommunen hvert år

Se vedlegg     Mer om tjenesten     Søknadsskjema

Regionale miljømidler

Fylkesmannen har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Fylkesmannen er koordinator og rådgiver overfor kommunene

Tilskudd til miljøtiltak i jordbruket (RMP)     Les mer     Søknasskjema 

Søknadsfrist gikk ut 20.9.2014. Forventet ny søknadsomgang 20.9.2015

Sist oppdatert: 24. mai 2019